keskiviikko 7. toukokuuta 2014

Vesi- ja ilmastohoidot

Hyvä kunto on tärkeää kaikille ja harjoittelun voi aloittaa kotonakin. Kunto.net on koonnut eri tilanteisiin sopivia ilmaisia harjoitteluvideoita tavallisille ihmisille.


Vesihoidot

Ulkoisesti vettä käytetään kylvyissä, suihkuissa tai hengitysteiden kautta annettavissa inhalaatioissa. Perinteisesti näitä hoitoja ei ole Suomessa totuttu käyttämään runsaammin. Monissa maissa kylpylät ovat kuuluneet omana osanaan normaaliin hoitoon ja esimerkiksi Venäjällä, Eestissä, Italiassa ja Saksassa ovat vesi-, muta- ja ilmastohoidot olleet laajassakin käytössä.

Rikkikylpy

Rikkikylpy saa aikaan ärsytysvaikutuksen kautta voimakkaan ihon verenkierron paranemisen. Sitä on käytetty nivelreumassa, nivelrikossa, ihotaudeissa, sydämen verisuoniston taudeissa, neurologisissa taudeissa ja naistentaudeissa.

Suolakylpy

Suolakylpy ärsyttää ihoa osmoottisesti saaden aikaan ihon verenkierron paranemisen. Sitä on käytetty verenkiertoelinten sairauksissa, tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa varsinkin toipilailla sekä helposti tulehdussairauksiin sairastuvilla.

Hiilihappokylpy

Hiilihappokylvyssä pintaverenkierto paranee, verenpaine laskee ja sydämen työ vähenee. Sydänsairas sietää sen paremmin kuin tavallisen vesikylvyn. Sitä on käytetty verenpainetaudissa, muissa sydän ja verenkiertoelimistön taudeissa, erilaisissa toiminnallisissa häiriöissä ja unettomuudessa.

Muita kylpyjä ovat esim. pore-, yrtti-, muta-, lipeä- yms. kylvyt.

Kylvyissä on tärkeää yleinen lämpövaikutus, mikä riippuu kylvyn lämpötilasta. Mukana oleva aine saattaa tämän lisäksi saada aikaan lisävaikutusta ärsyttämällä ihoa. Mahdollisesti myös ihon läpi imeytyvillä aineilla on jotain vaikutusta.

Vedenalainen hieronta

Vedenalaisessa hieronnassa yhdistyy vesisuihkulla annetun hieronnan mekaaninen vaikutus ja veden lämpövaikutus. Sitä käytetään yleensä tuki- ja liikuntaelinten kiputiloissa tai yleiseen rentoutukseen.

Mineraalivesi

Mineraalivesiä käytetään kylpyinä ulkoisesti. Vaikutukset riippuvat käytetyn veden mineraalipitoisuudesta. Yleensä saadaan aikaan lievä ärsytysvaikutus lämpövaikutuksen lisäksi.

Sisäisesti käytetään erilaisia mineraalivesiä lähinnä ruoansulatuselimistön kroonistyyppisten vaivojen hoidossa. Samoin niillä on hoidettu virtsateiden tauteja, kihtiä, anemiaa ja hengitystiesairauksia.

Mineraaliveden sisältämistä mineraaleista ja vaivoista riippuen on ulkomailla rakennettu erilaisia hyvinkin yksityiskohtaisia ohjelmia vesien nauttimisessa.

Muta-, savi- ja turvehoidot

Hienojakoista mutaa on käytetty monissa maissa hoitotarkoituksiin ja hyvien esiintymien lähelle on syntynyt menestyviä kylpyläyrityksiä. Muta täytyy puhdistaa suurista kokkareista ja kivistä ja sen puhtautta täytyy seurata. Yleensä mutaa käytetään hoitoon vain kerran ja sen jälkeen se palautetaan luontoon.

Muta yleensä annetaan lämmitettynä, jolloin sen vaikutus on lähinnä aikaansaatu lämpövaikutus kuten muissakin pintalämpöhoidoissa. Mitä hienompirakenteista muta on, sitä tiiviimmin se asettuu ihoa pitkin ja sitä miellyttävämmin ja tehokkaammin lämpövaikutus toteutuu.

On myös näkökantoja, joiden mukaan ihon läpi imeytyvillä ainesosilla olisi osansa mutahoidon tehosta. On selvä, että joitain aineita pääsee ihon läpi imeytymään. Kuitenkaan yrityksistä huolimatta, ei toistaiseksi ole onnistuttu eristämään mudasta aineita, joilla olisi ihon läpi tunkeuduttuaan kipuja lievittävää vaikutusta.

Suomessa on käytetty viime vuosina turvetta samantapaisesti hoitotarkoitukseen. Sen käyttöä rajoittaa tekninen hankaluus ja korkeat kokonaiskustannukset. Kauneudenhoitopuolella se on saanut enemmän käyttäjiä.

Klimatologia

Klimatologialla tarkoitetaan ilmaston ja ympäristön vaikutusta terveyteen.

Ilmakehä voi vaikuttaa erilaisen lämpötilan, ilmanpaineen, kosteuden, tuulten sekä kosmisen säteilyn kautta. Ihmiskunta on joutunut historiansa aikana sopeutumaan erilaisiin elinolosuhteisiin. Ihminen pystyy elämään hyvinkin poikkeavissa ilmastoissa.

Kun siirrytään toiseen ilmastoon tai jokin ilmastollinen tekijä muuttuu, joutuvat elimistön ympäristöstä tietoa saavat hermopäätteet ärsytyksen kohteeksi. Jos muutos ympäristössä tai ilmastossa ylittää elimistön sopeutumiskyvyn, saattaa ihminen sairastua.

Yleensä ihminen pystyy sopeutumaan uusiin olosuhteisiin. Jos ärsytys on lievää, se yleensä lisää elimistön kestävyyttä. Esim. harjoittamalla lämmönsäätöjärjestelmää saunomalla on mahdollista selvitä vähemmällä lämmönhukalla kylmissä olosuhteissa.

Siirryttäessä toisenlaiseen ilmastoon, havaitaan aluksi orientoitumisvaihe. missä saattaa olla jossain määrin alentunut työkyky ja yleinen toimintakyvyn alentuminen. Toisessa vaiheessa saattaa elimistön reagointi erilaisille ärsykkeille olla lisääntynyt ja varsinkin ne elinjärjestelmät, missä on aiemmin ollut vaurioita, saattavat ärsyyntyä. Kolmannessa vaiheessa tapahtuu sopeutuminen uuteen ilmastoon kun elimet sekä elinjärjestelmät ovat sopeutuneet muuttuneisiin olosuhteisiin.

Tämän jälkeen elimistö toimii energisesti taloudellisimmalla tasolla ja ympäristön mahdollinen hoidollinen vaikutus alkaa näkyä. Mikäli ihminen jää pysyvästi uuteen ilmastoon, tapahtuu muutosreaktioiden pysyväluonteinen sopeutuminen. Jos palataan alkuperäiseen ilmastoon, tapahtuu siellä samantapainen, nopeammin tapahtuva sopeutuminen.

Eri ilmastoilla on kokemusperäisesti havaitut vaikutukset eri sairauksiin. Yleensä sopeutuminen kylpylähoitomaiden ilmastoon sujuu hyvin, mikäli ei ole vakavia tauteja, jotka ovat alentaneet sopeutumiskykyä.

Lisätietoa vesi- ja ilmastohoidoista:

Therapia Fennican sivut vesihoidoista.
Saarenmaan kylpylän sivut heillä tarjolla olevista vesihoidoista.
Psoriasisliiton sivut psoriasiksen ilmastokuntoutuksesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti