Siirry pääsisältöön

KäsikipuKäsikivussa ranteen hermot voivat olla ahtaalla

Käsi on hyvin monipuolinen työkalu. Siinä on voimaa. Käsi pystyy tuntemaan hyvinkin pieniä esineitä ja tekemään suurta tarkkuutta vaativia toimintoja. Luonnossa ei liene muualla yhtä hienoa monitoimilaitetta. Usein vasta kun siinä ilmenee häiriöitä, ihminen oppii ymmärtämään ja arvostamaan sen jokapäiväistä toimintaa.

Käden rasitusvammat, syntyvät yksipuolisesta työstä

Kyynärvarren ja ranteen alueella esiintyy suhteellisen usein erilaisia rasitusvaivoja. Näitä aiheuttavat useimmiten yksipuolisesti rasittava työ tai muu toistoliikkeitä sisältävä askartelu. Jos kipuoireeseen liittyy rahinaa, kyseessä usein on jännetuppitulehdus. Silloin kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä lääkäriin. Muuten yleensä rasituksen vähentäminen ja työasentojen optimointi korjaa tilannetta. Jos näillä keinoilla ei saada vaivoja loppumaan, lääkäri voi määrätä tulehduskipulääkkeitä suun kautta tai salvoina sekä fysikaalista hoitoa.

Itsehoitona voi käyttää reseptivapaita tulehduskipulääkkeitä ja salvoja muutaman päivän kuurina. Kivun rauhoittamiseksi kylmähoitoa ei saa antaa sormien alueelle. Kyynärvarren lihasten rasitusvaivoissa käsiä kannattaa venytellä pitämällä kyynärpäätä suorana. Lisäksi rannetta voi venyttää sekä kämmenen että kämmenselän suuntaan.

Käden suurempaa rasitusta täytyy välttää työssä ja vapaa-aikana. Ranteen vaivoissa ei ole hyväksi tehdä töitä ja harrasteita, joissa tulee ranteen toistuvia ääriasentoja ja toistoliikkeitä. Jos tietokoneen hiirtä on käytetty kipeytyneellä kädellä, henkilön kannattaa opetella hallitsemaan sitä toisella kädellä.

Varsinkin päätetyössä on hyvä pitää lyhyitä taukoja työskentelyn välissä. Kättä voi nostaa ylös ja kaikkia lihaksia jännittää. Sen jälkeen voi rentouttaa ja ravistella kättä.

Tietokoneella työskennellessä on hyvä tarkistaa, että näppäimistön edessä on riittävästi tilaa, johon voi kätensä laskea. Kannattaa myös hankkia pehmeä rannetuki näppäimistön eteen ja kirjoittaessa opetella laskemaan kädet sille.

Rannekanavaoireyhtymä, ranteessa hermot ahtaalla

Käden tavallisimpiin vaivoihin kuuluu keskihermon, toiselta nimeltään nervus medianus, joutuminen ahtaalle rannekanavassa. Tätä esiintyy varsinkin päätetyöntekijöillä sekä muilla, joilla ranne joutuu rasitukselle alttiiksi. Tiettyjä instrumentteja soittavilla muusikoilla, täriseviä työkaluja käyttävillä ja koko päivän yläraajojen toistotyötä tekevillä, vaivaa esiintyy muita useammin. Myös tautitilat, joiden seurauksena rannekanava tulee ahtaammaksi, voivat edesauttaa vaivan syntymistä. Näin voi käydä esim. sokeritaudissa, kilpirauhasen vajaatoiminnassa, munuaisten vajaatoiminnassa, alueen tulehduksissa ja vammoissa, vaihdevuosissa, raskauden aikana, alkoholin liikakäytön yhteydessä ja reumapotilailla.

Keskihermo hermottaa käden peukalon puoleista aluetta. Hermon vaurioissa sekä tunto että lihastoiminta voivat kärsiä. Oireet alkavat yleensä puutumisen tai polttelun tunteena kolmessa ensimmäisessä sormessa. Tämä on usein pahinta yöaikaan, jolloin potilas voi joutua heräilemään toistuvasti. Käden ravistelu tai kohoasento voi auttaa. Käden heikko puristusote voi tulla esiin vaikeuden tunteena laukkuja kannettaessa. Mikäli käsisärky ei rauhoitu, saattaa myöhemmin peukalon puolelle ilmaantua myös kämmenlihasten heikkoutta.

Tutkimuksessa havaitaan arkuutta ja sähköttelyn tunnetta rannekanavaa painettaessa ja tunnon heikkenemistä 1.-3. sormien alueella kämmenpuolella. Lisäksi ranteen taivuttelussa ääriasentoihin voidaan saada aikaan pistelyä ja heikkoutta kädessä. Diagnoosi varmistetaan hermoratatutkimuksella (ENMG), jossa hermon johtumisnopeus rannekanavassa on alentunut.

Lievissä tapauksissa hoitona käytetään lastaa pitämään rannekanavaa keskiasennossa. Tällöin on hermoilla mahdollisimman paljon kulkutilaa. Rannelastaa voi käyttää myös yöllä. Jos oireet eivät muuten rauhoitu, on mahdollista pienellä leikkaustoimenpiteellä vapauttaa hermon kulkurata. Kovin kauan vaivaa ei kannata seurailla, koska tällöin saattaa oikeasta hoidosta huolimatta jäädä jälkioireita, joihin on hankala vaikuttaa.

Kyynärhermon pinne ranteessa, hermoärsytystä pikkusormen puolella

Myös kyynärhermo eli nervus ulnaris voi jäädä ranteen alueella pinteeseen. Tällöin oireet ovat samantapaisia kuin keskihermon ärsytyksessä, mutta ne ovat 4. ja 5. sormissa. Arkuus ranteessa on pikkusormen puoleisella reunalla.

Tyypillinen syntymätapa on suora paine hermon alueelle ranteessa. Tämä voi syntyä esim. polkupyöräilyssä jos nojataan rannetta ohjaustankoon tai tietokonetyössä jos ranteeseen tulee puristusta sen painaessa työpöytää vasten.

Vaivaa aiheuttavan puristustilanteen, ranteen ääriasentojen ja muun suuremman rasituksen välttäminen sekä työssä että vapaa-aikana useimmiten riittää hoidoksi. Lastahoitoa voidaan käyttää. Jos ei vaiva muuten asetu leikkaushoidon mahdollisuuskin on käytettävissä.

Käden ganglion, pullistuma ranteessa

Ranteen rystyspuolella saattaa esiintyä ns. ganglion-muodostelmia. Ne ovat luonteeltaan hyvänlaatuisia kasvaimia, jotka ovat hyytelömäisen aineen täyttämiä. Oireita voi olla myös kämmenpuolella.

Useimmiten kasvaimet ovat kivuttomia ja muodostavat vain ulkonäöllisen haitan, esim. pienen yksittäisen pehmeän pullistuman. Joskus ne voivat kuitenkin aiheuttaa kipuja, jos kasvaimet ovat syvemmällä ja jäävät liikkeissä jänteiden väliin puristuksiin.

Jos ganglion on syvemmällä, ultraäänitutkimusta voidaan tarvita diagnoosin varmistamiseen. Hoitona on tyhjentäminen ja kortisonin pistäminen. Jos tämä ei onnistu tai vaiva uusiintuu, leikkausta voidaan harkita. Ennen vanhaan käytettiin napakkaa iskua perheraamatulla tai muulla paksummalla teoksella, joka hajotti muodostelman ja usein poisti ongelman.

Käden nivelrikko vaivaa iän lisääntyessä

Nivelrikosta johtuvat vaivat ovat käsien tavallisin ongelma iäkkäillä ihmisillä. Nivelrikko on kulumistyyppien häiriö nivelissä. Se voi ilmaantua yhteen niveleen tai olla samaan aikaan useammassa. Sairaudessa nivelen sileä rusto muuttuu aluksia epätasaiseksi ja vaivan edetessä se voi kulua kokonaan pois, jolloin alta paljastuu karkeampi suojaamaton luupinta. Kun vaurioituneet rustot tai luupinnat liikkuvat toisiaan vasten, on liukuminen ja liike nivelessä jäykempää ja usein ainakin jossain määrin kivuliasta. Sairauden synnyssä perimällä, toistuvilla vammoilla tai rasittavalla työllä saattaa olla merkitystä.

Nivelrikko vaurioittaa tavallisesti sorminivelistä kärki- ja keskiniveliä. Niihin saattaa tulla kyhmyisyyttä, rutinaa tai muita ylimääräisiä ääniä ja myöhemmin virheasentojakin. Ärsyyntymisvaiheessa voi olla lievää turpeutta. Käden kipu ja särky on suurin haittaava tekijä. Se lisääntyy varsinkin rasittavimmissa toimissa.

Nivelrikkomuutoksia tulee myös peukalon tyviniveleen, joka on usein ensimmäinen käden nivel, mihin nivelrikkovaivat ilmaantuvat. Tällöin siellä on paikallista kipua, rutinaa ja joskus lievää turvotusta. Ranteen nivelrikko ei ole kovin tavallinen. Nivelrikon diagnoosin voi varmistaa röntgen- tai MRI -tutkimuksella.

Valitettavasti ei nivelrikkovaivoihin ole parantavaa hoitoa tarjolla. Tavallisesti hoidossa joudutaan käyttämään kipulääkkeitä, joskus pitkäaikaisestikin. Lastahoitoa voidaan käyttää rauhoittamaan tulehtunutta niveltä. Fysikaalisista hoidoista saattaa olla hyötyä esim. parafiinihoidosta tai ultraäänihoidosta vedessä. Olennaista on käsien toimintakyvyn ylläpito voimistelemalla. Jos kipuoireet ovat vaikeat, se onnistuu helpoiten vedessä. Kortisonipistoksia voidaan antaa pahasti ärtyneisiin niveliin. Leikkaushoitoja on myös tarjolla jos muilla keinoin ei selvitä.

Käden nivelrikkovaivoissa kannattaa välttää töitä ja harrastuksia, joissa tulee äkillistä tai voimakasta rasitusta. Peukalon tyvinivelen vaivoissa on järkevää tarkistaa, onko työssä tapana tehdä peukalolla jotain suurempaa sormivoimaa vaativaa suoritusta. Jos näin on, niin se kannattaa lopettaa.

Tarvittaessa on syytä käyttää voiman tarvetta vähentäviä apuvälineitä. Purkit on helpompaa avata kostutetun liinan avulla, ja tiukkojen pullojen aukaisemiseen on tehty apuvälineitä. Apuna voidaan käyttää myös tavallisia hohtimia ja muita työkaluja.

Sormia voi olla helppoa ja miellyttävää voimistella lämpimässä vedessä. Kannattaa hankkia pehmeä, sormien puristeluun tarkoitettu tyyny, jonka avulla voi pitää käden lihasvoimat miellyttävällä harjoittelulla kunnossa.

Dupuyterin kontratuura vetää sormet koukkuun

Kämmenen kalvorakenne ihon alla voi alkaa paksuuntua tuntemattomasta perussyystä. Sen seurauksena pikkusormen puoleiset sormet alkavat vetäytyä koukkuun pikkusormesta lähtien. Tätä kutsutaan Dupuytren kontraktuuraksi eli käden pinnallisen peitinkalvon paksuuntumaksi.

Yleensä tauti kehittyy hitaasti vuosien kuluessa. Vaikeimmissa tapauksissa saattaa kehittyä sorminivelten vaikea jäykistymä. Kun sormet eivät enää täysin oikene, voi tämä aiheuttaa merkittävää haittaa tavallisissa päivittäisissä toimissa. Jopa normaali kättely tai hansikkaiden laitto käteen voi olla vaikeaa. Yleensä kuitenkaan vaiva ei onneksi aiheuta merkittäviä kipuoireita.

Taudin aiheuttaja on tuntematon. On arveltu autoimmuuni mekanismeilla olevan joku rooli synnyssä. Eli mahdollisesti elimistö hyökkää omia kudoksiaan vastaan määrittelemättömän häiriön vuoksi. Riskitekijöinä on mies-sukupuoli, korkeampi ikä, sokeritauti, alkoholin käyttö, tupakointi ja sukurasitus taudille.

Muista kuin leikkaustoimenpiteistä ei yleensä ole apua. Vaiva voi uusiutua leikkauksen jälkeenkin.

Nivelreuma alkaa usein käsistä

Käsissä esiintyy tulehduksellisia nivelvaivoja mm. nivelreuman, kihdin ja nivelpsoriasiksen seurauksena. Nivelreuma on koko elimistön sairaus, joka tuhoaa luita ja niveliä. Kun sen seurauksena nivel tulehtuu ja turpoaa niin sen tukevuus häiriintyy ja aiheutuu ruston ja luun vaurioitumista.

Oireina on kipua ja paikallista turvotusta itse nivelissä. Usein myös liikelaajuudet ovat rajoittuneet joiltain osin ja esineisiin tarttuminen voi olla vaikeutunut. Taudin myöhemmissä vaiheissa voi syntyä käden poikkeavaa ulkonäköä sorminivelten sijoiltaan menon ja virheasentojen seurauksena.

Nivelreuma voi alkaa käsien nivelten tulehduksella, jolloin tyypillisesti sormien tyvinivelet tulehtuvat. Myös ranne ja sormien keskinivelet voivat olla ärsyyntyneet. Niveltulehdus on yleensä molemmissa käsissä samaan aikaan. Turvotus on selkeämpää kuin nivelrikkovaivoissa. Reuma tai taudin epäily kuuluu lääkärin selvitettäviin asioihin. Tauti varmistuu lääkärintutkimuksen löydösten, sairaushistorian, laboratoriokokeiden ja röntgentutkimusten ja tarvittaessa muiden kuvantamistutkimusten löydösten perusteella.

Mitä nopeammin hoitoon pääsee, sitä parempi. Hoito perustuu tehokkaaseen lääkitykseen taudin aktiivisuuden saattamiseksi kuriin ja jatkossa sen pitämiseen rauhallisena. Varhaisessa vaiheessa aloitetun nykyaikaisen lääkehoidon tulokset ovat pääosin hyviä. Jos tauti on päässyt aiheuttamaan palautumattomia niveltuhoja, niin leikkaushoitoja on myös tarjolla. Niillä pystytään usein helpottamaan kipuja ja saamaan aikaan toimintakyvyn paranemista.

Veritulppa iskee harvoin yläraajaan

Käden puutuminen ja pistely yöllä on suhteellisen tavallinen ilmiö. Jos se menee nopeasti ohi asennonmuutoksen tai ylösnousun jälkeen, on yleensä kyseessä käden huonosta asennosta tai lievästä puristuksesta johtunut ohimenevä käden verenkiertohäiriö. Sitä ei tarvitse yleensä hoitaa tai tutkia sen erikoisemmin. Jos käden puutuminen ja tikkuilu muuttuu pitkäaikaiseksi, voi sitä käydä näyttämässä lääkärille.

Valtimoverenkiertoon päässyt irrallinen veritulppa voi äkillisesti tukkia yläraajan verenkierron. Veritulppa on yleensä peräisin sydämestä, aortasta tai tullut sydämen väliseinän aukon kautta laskimoverenkierron puolelta.

Oireena on äkillinen voimakas kipu yläraajassa. Raaja muuttuu väriltään normaalia vaaleammaksi, kylmäksi ja tunnottomaksi. Tutkittuna pulssit puuttuvat. Raaja on kylmä, tunnoton ja vaalea. Iho voi olla marmoroituneen näköinen.

Tilanne vaatii päivystysluonteisesti verisuonikirurgisia toimenpiteitä, koska raaja sietää verenkierron puuttumista vain lyhytaikaisesti. Hoitoina käytetään suonen sisäisiä toimenpiteitä ja liuotushoitoja perinteisten leikkausten ohella.

Yläraajoissa on laskimoveritulppa harvinainen. Tällöin voi raajassa olla kipua, turvotusta ja kuumotusta. Diagnoosi selviää ultraääni- tai varjoainetutkimuksella. Laskimopuolenkin veritulppaa epäiltäessä, täytyy päivystykseen ottaa välittömästi yhteyttä.


Käsikipu, mahdollisen vaaran merkkejä

Voimakas kipu yläraajassa, käden kalpeneminen ja pulssin häviäminen.
Kipu yläraajassa ja käden turvotus.
Käden voimakas kipu suoran iskuvamman tai esim. käden päälle kaatumisen jälkeen.
Käden kipu ja ulkoisen muodon muuttuminen vamman jälkeen.

Lääkärissä käynti tarpeen

Ranteen tai sormien nivelten kivulias liikerajoitus.
Ranteen kipu, jos siihen liittyy käteen säteilyoiretta, heikkoutta, tunnottomuutta tai pistelyä.
Käden leikkauksen jälkeen lisääntyvä kipu ja lämpöily.
Käden kipu ja pidempiaikainen turvotus.
Käden kipu, jos se ei anna nukkua.
Käden kipu, jos se häiritsee tai estää työn tai tavallisten kotiaskareiden teon.
Sormien tyvinivelten pidempiaikaiset turvotukset.
Muut käden pidempiaikaiset kiputilat, jotka eivät rauhoitu kotihoidolla.

Yleensä voi hoitaa itse

Lievät ja ohimenevät kiputilat, jotka liittyvät rasitukseen.
Käden alkavat nivelrikkovaivat

Lisätietoa käsikivuista:

Jumppavideoita käsivaivoissa, Kunto.net.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli nivelreumasta.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli rannekanavaoireyhtymästä.
Käypähoito suositus rannekanavaoireyhtymästä.
Therapia Fennica käden gangliosta.
Therapia Fennica kyynärhermon puristuksesta ja peukalon ahtauttavasta jännetuppitulehduksesta.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli kämmenen kalvokutistumasta.
USAn ortopediakatemian englanninkielinen esitys käden nivelrikosta.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli valkosormisuudesta.

Kommentit

 1. Hei!
  Haluaisin kysyä käden kiputilasta.
  Kaaduin 6 päivää sitten ja satutin käteni. Kädestä ilmeisesti nivelsiteet menneet, en pysty kantamaan mitään painavaa, en pysty taittamaan/tekemään kiertoliikettä kädelläni ja etenkin aluksi kättäni (tarkemmin rannetta) särki vietävästi, mutta nyt särky on vain ajoittaista.
  Hoitona olen käyttänyt itsekiinnittyvää tukisidettä ja muutamana päivänä alussa ideaalisidettä ja tukea. Nyt epäilen tukisiteen ja vamman laukaisseen myös hermopinteen ranteessa (peukalo, etu- ja keskisormi puutuvat ja pistelevät ja ovat aavistuksen turvoksissa, lisäksi ranteesta löytyy erityisen kosketusarkoja kohtia, joihin koskeminen pahentaa puutumista. Tukiside otettu pois eikä puutuminen helpota).
  Nyt haluaisin kysyä: Pitääkö minun tukea rannetta, jotta nivelet parantuisivat ja kärsiä sormien puutumisesta? Voiko hermopinne laueta nivelsiteiden vamman myötä ja meneekö hermopinne itsestään ohi? Miten kannattaisi kotihoitaa kyseistä tapaturmassa käynyttä vammaa vai täytyykö mennä lääkärille näyttämään?

  VastaaPoista
 2. Hei!

  Kyllä olisi hyvä näyttää tilannetta lääkärille. On mahdotonta antaa ohjeita käden hoitoon ennen kuin esimerkiksi murtuman mahdollisuus on suljettu pois.

  Lääkäri pystyy tutkiessaan arvioimaan mm. tämän mahdollisuutta ja tilannetta on mahdollista selvittää lisää rtg-kuvauksella tai muilla tutkimuksilla.

  Ennen lääkärissäkäyntiä on järkevää pitää kivulias alue tuen avulla mahdollisimaan liikkumattomana.

  VastaaPoista
 3. Moi.
  Oikeassa kädessä on välillä kipua jätteiden kohdalla ja silloin ei voi nostaa edes mukaa ilman että se tippuu. Nyt on myös ollut kaksi kertaa sormien valkoiseksi ja turraksi menemistä. Eli etu ja keskisormet. Lähellä rannetta on myös patti, joka myös kipeytyy välillä. Mistä vois oireet johtua? Olen 46 vuotias nainen.

  VastaaPoista
 4. Hei!

  Keskihermon ärsytys rannekanavassa tulee ensimmäiseksi mieleen. Patti voisi olla ganglion eli hyytelörakko mikä sekin voi periaatteessa olla mukana vaivan synnyssä.

  Lääkärille vain näyttämään. Yleislääkärin kanssa voi hyvin aloittaa oireen selvittelyt ajanvaraus-vastaanotolla. Rannetta kannattaa pitää suorana vaikkapa lepolastan avulla.

  http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00770

  http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00213

  VastaaPoista
 5. Turvotua hauis koukistettuna hauiksen ja ojentajan välissä. Ultra ei näyttänyt jänteiden irtoamisia. Keskellä käsivartta. Mikähän vois olla. Punttia tehny ja raskas työ on

  VastaaPoista
 6. Hei!

  Kuitenkin hauiksen pitkän pään jänteen osittainen repeämä tulee mieleen. Se ei aina näy kovin selvästi ultraäänitutkimuksessa.

  Toki sitten joku paikallinen syykin voi tulle kyseeseen. Ne eivät ole kovin tavallisia tällä alueella.

  Jos siitä on jatkuvaa haittaa niin uudestaan lääkärille näyttämään.

  VastaaPoista
 7. Hei!
  Noin kaksi viikkoa tuntui että yläselkä ja niska on jumissa ja kipeä sekä säteilee vasempaan käteen. Hoidin sitä normaalisti jumpalla ja venyttelyllä.
  Kun ei auttanut niin menin hierojalle. Korkealta niskasta löytyi kipukohtia. Muuten ihmetytti kun normaalisti kipeytyvät selän ja niskan lihakset eivät olleet mitenkään edes arkoja.
  Hieronnan jälkeen kipu yltyi jo samana iltana tosi kovaksi. Yläselkää poltti, pää jumitti mutta pahin oli vasen käsi. Jatkuva kipu säteili siihen.
  Käytin Burana 600 ja Paramax 1000 lääkeitä itsehoitona useita tabletteja päivässä.
  Viiden päivän kuluttua hakeuduin lääkäriin. Epäili tulehdusta pöydän takana istuen.
  Nyt olen viisi päivää käyttänyt Arcoxia 120 mg/1 pvä, kuuria kaksi päivää jäljellä. Illalla tainnutan itseni Sirdalud 2 mg/3 kpl että saan nukuttua. Lisäksi otan Paramax 1000 mg/4 kpl /vrk kuten lääkäri lupasi.
  Käden voimassa ei ole muutoksia, voisin tehdä vaikka lumityöt. Pahinta on autossa istuminen, silloin kipu on pahin.
  Että tällainen vuodatus!

  VastaaPoista
 8. Hei!

  Onhan siinä vuodatukseen syytäkin. Kuulostaa kovasti siltä, että kaularangassa voisi olla välilevyn pullistuma. Se saattaa rassata sen verran hermoja että saa aikaan säteilyn käteen.

  Jos kyseessä olisi tälläinen vaiva, niin silloin yleensä kannattaa pitää ranka lähellä keskiasentoa. Auttaa kun välttää taaksetaivutusta ja kiertoa sekä taivutusta kivuliaan säteilyn puolelle. Eli tässä vasemmalle. Siitä ei ole kyllä haittaa muissakaan tilanteissa. Esim. autoa ajaessa, rangan asennon ylläpitämisessä voi pehmeä kaulatuki auttaa.

  Kipulääkitys on hyvä olla riittävä. Kivun kärsiminen ei vaivan paranemista edistä. Jos kyseessä on hermokipu, niin se voi vaatia vahvojakin lääkkeitä.

  Alla pari linkkiä vaivaan.

  http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/neurokirurgia/selka_ja_kaularankasairaudet/Sivut/default.aspx

  http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00332

  VastaaPoista
 9. Hei! Satutin käteni kelkkaillessa yli kuukausi sitten. Käsi töksähti siis tankoon mistä pidin kiinni. Sinä hetkenä ranteeseen koski ja illalla vielä tuntui hieman kipeältä. Sitten meni monta viikkoa ettei koskenut ollenkaan mutta nyt joinakin päivinä käsi on ollut kipeä. Kipu tuntuu painaessa "rannekuopan" vieressä peukalon puolen luun vieressä. Minulla on pieni lapsi mitä kannella joten rasituksesta tuntuu kipeytyvän koska ei kipu ei ole jokapäiväistä. Pitäisikö minun käydä näyttämässä kättäni jossain? Rannetukea olen välillä pitänyt mikä on helpottanut hieman. Voiko kädessä olla murtuma vaikkei se joka päivä vaivaakkaan?

  VastaaPoista
 10. Hei!

  Kyllä sitä hyvä on käydä näyttämässä kun se näin pitkään vaivaa. Lääkäri voi sitten miettiä rtg-kuvan tarvetta.

  VastaaPoista
 11. MINULLA ON RANNEKIPEÄ SE EI OLE TOSI KIVAA KUN SIIHEN SATTUU TOSI MUKAVASTI. T.ELLA

  VastaaPoista
 12. Hei, 6kk sitten oikea käteni ns. hyytyi. Tein raskasta todella rasittavaa työtä huonossa ergonomiassa ja vielä ulkona.
  Jouduin ravistelemaan kättä, kun tuntui että se oli hapoilla.
  Sitten tuli lievää tennis- ja golf/kyynerpää vaivaa. Kävin lääkärillä ja sain ohjeeksi ranteen hieronnan. Tästä ranne ei pitänyt yhtään vaan se turposi välittömästi, kuumotti ja kipeytyi. Sain tulehduslääkekuurin. Lopetin raskaat työtehtävät kokonaan.
  Huomasin että ranne turvottaa pienestäkin rasituksesta, mutta ei juuri kipuile. Poissuljettiin diabetes ja kilpirauhasen vajaatoiminta.
  Nyt edelleen ranne turvoksissa, pikkurilli ja nimetön oireilee, menee tunnottomaksi ja tikkuilee. Olkavarressa tuntuu kylmyyttä ja viimeisimpänä kyynervarren alapuoli turposi yhtäkkiä voimakkaasti, mutta on nyt taas hieman laskenut.
  Jos luen kirjaa makuulla niin pikkurilli ja nimetön menevät täysin tunnottomiksi.
  Vasen ranne myös lievästi turvonnut. Reuma on poissuljettu.
  Mikähän tässä voisi olla kyseessä ? Ja mistä apuja ?

  VastaaPoista
 13. Hei!

  Oireet viittaisivat jonkinlaiseen hermoärsytykseen tai -pinteeseen yläraajan alueella. Todennäköiset ongelmapaikat voivat olla ranteessa tai kyynärpäässä.

  Lääkärillä käynti on perusteltua. Yleislääkäriltä voi aloittaa. Jos ei sieltä apua löydy, niin käsikirugi, ortopedi tai fysiatri voi olla seuraava sopiva auttaja.

  Lääkärin kanssa voidaan sitten miettiä onko tarpeen tehdä hermosähkötutkimus eli enmg tilanteen tarkentamiseksi.

  Hoitona voidaan käyttää lääkityksiä, lastoja ja leikkaushoitoa. Tässä linkki hermopinteitä käsittelevään artikkeliin.

  http://bulevardinklinikka.fi/wp-content/uploads/2013/04/Hermopinteet.pdf

  VastaaPoista
 14. Hei

  Oikea käsi on nyt muutaman päivän ollut todella kipeä pikkurillin alta kämmenen molemmin puolin sekä samalta puolelta ranteesta. Kohtaa kuumottaa ja koko aluetta särkee, särky heijastuu kyynärpäähän asti. Mm nappien avaaminen, kaikki näpertely yleensä mutta myös ranteen ja käden liikuttaminen sattuu ja pahentaa kipua. Mistähän tämä johtuu?

  VastaaPoista
 15. Hei!

  Voisi ajatella olevan jonkinlainen rasitusvaiva tai sitten pitkän huonon asennon aiheuttama ongelma. Jos viime aikoina on ollut tavallista enemmän toistoliikettä kädessä tai ranteessa, niin se voisi selittää oireen. Joskus voi myös esim. nukahtaminen ranne huonoon asentoon aiheuttaa tämän tyyppistä ongelmaa.

  Hoitona voi kokeilla muutaman päivän reseptivapaita tulehduskipulääkkeitä, käden ja ranteen pyörittelyä ja kevyttä jumppailua. Suurempaa fyysistä rasitusta kannattaa välttää jonkin aikaa. Jos ei vaiva ala asettua, niin yleislääkärille näyttämään.

  VastaaPoista
 16. vasemmassa kädessä kova kipu, sormet ei taivu ilman kovaa kipua, eilen alkoi yhtäkkiä kipu eikä yön aikana hellittänyt..onko vaarallista ja miten hoidetaan?

  VastaaPoista
 17. Annat melko niukasti tietoja, joten menee melkolailla arvaamiseksi. Oletan että olet aiemmin ollut terve ja ettei käteen ole sattunut mitään suurempaa vamma.

  Jos ennen käden kipeytymisä on ollut jotain uuden tyyppistä rasitusta johon et ole tottunut, niin voisi ajatella olevan jonkinlainen käden jännerakenteiden ärsytystila.

  Jos ei mitään rasitusta tai muuta poikkeuksellista ole ole ollut ennen kipeytymistä ja vaiva jatkuu, niin voisi hyvin näyttää lääkärille. Itsehoitona voi sitä ennen kokeilla muutaman päivän kiputulehduslääkekuuria reseptivapailla valmisteilla jos ei niihin ole estettä. Samalla voi kättä kevyesti jumppailla kiinni ja auki.

  Kiputilat voivat asettua itsekseen mutta tarvittaessa siis lääkärille näyttämään jos ei asetu tai nopeammin jos käden lihastoiminta heikkenee yai kivut vain lisääntyvät.

  VastaaPoista
 18. Minulla on oikean käden takana kipukohta. Olkapää kipeä enkä voi suoristaa kättä, kun kipu tuntuu hauiksessa. Nyt kipu on siirtynyt myös ranteen yläpuolelle käteen nimettömän sormen alapuolelle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voisi olla olkapään jänneongelmia. Esim. hauiksen pitkän pään jänteen ärtyminen tulee mieleen. Tiedot tosin melko niukat. Kun on myös pidemmällä kädessä ongelmia, niin mahdolliset kaularangan vaivatkin olisi hyvä arvioida.

   Jos ei vaiva muutaman päivän tulehduskipulääkekuurilla asetu, niin yleislääkärille voisi tilannetta näyttää.

   Poista
 19. Terve. Eilen alkoi kipu vasemman käden pikkusormen puolella. Kipu on voimistunut tämän päivän aikana. Kipeimmät ovat pikkurillin ja nimettömän rystysen puoli sekä pikkurillin puolelta kämmenen puoli, ulkosyrjä eli "karateiskun" kohta. Tuntuu kuin kämmen olisi jäänyt alasimen ja lekan väliin. Särky on jomottavaa ja melko kovaa ja vaihtelee. Sormet liikkuvat eikä niihin koske. Millään sormella ei voi painaa pöytää vasten kovinkaan kovaa, koska kipu tuntuu tuossa "karatekohdassa".

  En ole tehnyt mitään kättä juurikaan rasittavaa. Eilen soittelin urkuja pienen hetken. Joskus nuorena minulla oli paha jännetupin tulehdus ranteessa kovasta lapioimisesta kämmenen puolella. En osaa sanoa olisiko tämä sellainen mutta eri paikassa, ja se on ilmaantunut kuin tyhjästä ja ihmeelliseen paikkaan.

  Olen käyttänyt Pferdebalsamia ("hevosgeeli") ja pitänyt kättä kuumassa vedessä. Vaikea saada nukuttua.

  Terveisin Tomppa 54 V.

  VastaaPoista
 20. Hei!

  No jopas on vaivan lykännyt pääsiäispyhiksi.

  Periaatteessa kuvaamasi kipu voi syntyä paikallisesti tai sitten se voi välittyä ilmaantumispaikalleen keskushermostosta käteen päin kulkevien hermojen välityksellä. Paikallinen suonenvetotyyppinen lihaskramppi voisi hyvin olla kivun syynä. Se voi syntyä vähäisenkin, tottumattoman rasituksen tai huonon käden asennon seurauksena. Urkujen soittokin voisi sellaista aiheuttaa. Siinä voi syntyä ranteeseen ja käteen asento johon käsi ei ole tottunut. Sen seurauksena voi tulla paikallista lihaskramppia ja kipua.

  Pikkurillin puolta hermottaa nervus ulnaris eli kyynärhermo. Se voi jäädä pinteeseen ranteen tai kyynärpään alueella. Myös tätä ylempää, rintakehän yläaukeaman tai kaularangan alueelta asti, voi käteen tulla oireita. Näihin sopivia oireita ei ilmeisesti kuitenkaan ole ollut, joten veikkaisin paikallista syytä kivun takana.

  Tässä linkki artikkeliin yläraajojen tavallisista hermopinteistä.

  https://www.duodecimlehti.fi/duo14108

  Hoitona voi kättä verytellä kevyellä jumpalla. Sormia voi nyrkistää ja suoristaa vuorotellen ja sormia voi levittää niiden ojennuksessa. Kättä voi ravistella ja heilutella rentona. Paikallisesti voi kylmää kokeilla. Muutaman jääkuution voi laittaa muovipussiin ja tällä hautoa kipualuetta kymmenisen minuuttia kerralla jonkun kankaan läpi. Sormiin ei jäitä kannata laittaa.

  Reseptivapaita kipulääkkeitä voi kokeilla päivän pari, jos vaiva ei muuten asetu. Lääkärillekin voi tilannetta näyttää, jos on tarvetta. Veikkaisin kuitenkin, että ongelma asettuu melko nopeasti.

  VastaaPoista
 21. Moi, käteni on oireillut jo monta kuukautta. Ranne kipeä, kämmen ja kämmenselkä kipeä etenkin pikkurillin ja nimettömän rystysen kohdalta. Ranne myös samalta puolelta kipeä. Kipuoireet tuntuu kyynärpäässä saakka.

  Buranasta ja panadolista ei ole apua, ENMG tehty eikä löytynyt mitään. Nyt lääkäri on sitä mieltä ettei halua tutkia enempää vaan pelkästään hoitaa kipua kipulääkkeillä. Kädessä myös lievää puutumista ja puristusvoimat katoaa lähes kokonaan jos puristusliikettä joutuu tehdä useamman kerran putkeen

  VastaaPoista
 22. Hei!

  Onpa käsi heittäytynyt ikäväksi kun tuolla lailla kenkkuilee. Vielä tylsempää on että ei ole päästy selvyyteen ongelman aiheuttajasta, vaikka asianmukaisia tutkimuksia on tehty.

  Oireiden perusteella tulee kuitenkin mieleen jonkinlaisen hermoperäinen ärsytys. Hermoratatutkimus on ollut normaali mutta vaikka se hyvä tutkimus onkin, se ei ihan kaikkia ärsytyksiä löydä.

  Periaatteessa tuon tapaisia oireita tavallisemmin voi tulla kaularangasta ja kyynärpään tai ranteen seudusta. Tavallisimpia ärsytyksen syntymiskohtia ovat kyynärpää ja ranne pikkusormen puolelta. Varsinkin jos niskassa ei ole oireita ja kaularanka liikkuu vapaasti ja kivutta, ei kaularankaperäinen ärsytys tunnu todennäköiseltä.

  Omana hoitona voi tulehduskipulääkkeitä käyttää jos niillä kipu helpottuu. Voi hankkia rannelastan joka pitää ranteen lähellä keskiasentoa. Kyynärpäällä nojaamista ja äärimmäistä koukistusta kannattaa välttää. Jos yöllä on tapana nukkua käsi koukussa kyynärpäästä, voi askarrella pehmeän, kiristämättömän sidoksen, joka estää kyynärpään suuremman koukistuksen nukkuessa.

  Käsikirurgi olisi erikoislääkäri jolle voisi vaivaa näyttää. Samalla voisi saada kliinisen varmistuksen diagnoosista ja arvion tarvitaanko mahdollisesti joitain hoitotoimenpiteitä.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pohje- nilkka- ja jalkakipu

Jalka kannattaa koko ihmistä läpi elämän Alaraaja joutuu jatkuvasti kantamaan koko ihmisen painon kun nilkka sekä jalka huolehtivat kontaktista alla olevaan pintaan. Pohkeen tukirakenteen muodostavat kaksi pitkää luuta, kooltaan suurempi sääriluu eli tibia ja sen viereen ulkosyrjälle kiinnittyvä pohjeluu eli fibula. Pohkeessa on voimakkaat lihakset, jotka kiinnittyvät akillesjänteen avulla kantapäähän. Ylemmän nilkkanivelen muodostaa sääri- ja pohjeluun alapäät, joiden välissä on nilkkaluista telaluu eli talus. Jalka on hyvin monimutkainen rakenne. Nilkasta alaspäin lukien on jalassa 26 luuta. Rakenne turvaa liikkumiskyvyn erilaisissa tilanteissa. Pohjekipu Lihaskivut Pohjelihakset voivat kipeytyä liiallisen rasituksen, harjoittelun tai lihasrentoutuksen puutteen johdosta. Valmistautumattomien pohjelihasten äkillinen rasitus tai suora isku voi myös aiheuttaa kipuja. Kova juoksuharjoittelu ylämäkeen on huomattava rasite pohkeille. Lihasten kipeytyminen runsaamman harjoittelu

Vatsakipu

Jos muuta vikaa ei löydy, stressiä syytä vähentää Vatsaontelossa on suuri joukko elimiä ja niissä monia mahdollisia tauteja, jotka voivat aiheuttaa kipuoireita. Yleensä diagnoosia ei voida asettaa ilman lääkärintutkimusta, tarvittavia kuvauksia ja laboratoriokokeita. Ruoansulatuselimistön kivut ovat usein jollain tavalla yhteydessä ruokailuun. Mitä lähempänä oireileva alue on ruoansulatuskanavan alkupäätä, sitä nopeammin vatsakivut yleensä ilmaantuvat ruokailun jälkeen. Kipu alavatsassa voi olla myös sukuelinten tai virtsateiden vaivojen aiheuttama oire. Ruokatorven tulehdus, ole pystyssä syönnin jälkeen Ruokatorven alaosan kivut voivat johtua siitä, että hapanta vatsalaukun sisältöä kulkeutuu väärään suuntaan ja se ärsyttää ruokatorvea. Yleisin vaivalle altistava tekijä on ruokatorven alaosan sulkijalihaksen huonontunut toiminta tai palleatyrä. Vaivat tuntuvat rintalastan takana polttona ja närästyksenä, helpommin makuuasennossa heti ruokailun jälkeen. Hapan mahan sisä

Silmäkipu

Silmän tulehduksissa on aina näyttö lääkärille tarpeen Tavallisimpia silmän kipuja aiheuttavia syitä ovat erilaiset tulehdukset. Nuhakuumeisiin liittyy usein silmän sidekalvon tulehdusoireita. Tällöin silmässä on ärsytyksen tunnetta ja sidekalvossa todetaan punerrusta. Sidekalvo on normaalisti läpinäkyvä, silmämunan peittävä pinnallisin kalvo. Sen tulehdukset voivat olla allergisia ja virusten tai bakteerien aiheuttamia. Bakteeritulehdukset alkavat usein toisesta silmästä ja siirtyvät sitten myös toiseen silmään. Niihin liittyy monasti silmän rähmimistä ja punerrusta. Jos bakteeritulehdusta ei todeta, hoitona riittävät oireita lievittävät, limakalvoja supistavat silmätipat. Paikallisesti annettu antibioottihoito tehoaa tavallisesti bakteeritulehduksen. Myös luomissa esiintyy usein tulehduksia. Punerruksena esiintyvä luomen reunan tulehdus on helposti huomattavissa. Henkilön on itse vaikeampi havaita muutoksia luomen alla. Vaivat rauhoittuvat yleensä silmän hoitoon tarkoit