Siirry pääsisältöön

Laaja-alainen kipu

Laaja-alaiseen kipuun ei joskus löydy mitään syytä

Jos ihmisellä esiintyy laajalla alueella tai lähes kaikkialla kipua tai särkyä, niin usein vaivasta kärsijä alkaa epäillä nivelreuman mahdollisuutta. Tästä ei kuitenkaan yleensä ole kysymys, vaan kyseessä on harmittomampi tilanne.

Nivelreuma on edelleen vaikea tauti

Varsinainen nivelreuma alkaa tyypillisesti vähitellen ilmaantuvin niveloirein. Aamuinen jäykkyys sormissa ja päkiöiden arkuus on tavallisia oireita alussa. Vaivat tulevat useimmiten ensin sormien tyvi- tai keskiniveliin, varpaiden tyviniveliin, nilkkoihin, ranteisiin tai polviin. Tyypillistä reumalle on useiden nivelten turpoaminen, samanaikaisesti sekä oikealla että vasemmalla puolella.

Tulehtuneet nivelet ovat arkoja kosketellessa, varsinkin aamuisin, ne voivat turvota, kuumottaa ja niihin voi syntyä liikerajoitusta. Yleensä lepokipua ei kuitenkaan ole. Niveltulehdusten lisäksi saattaa ilmaantua jänteiden kiinnittymiskohtien ärsyyntymistiloja ja nivelten läheisten limapussien tulehduksia.

Ennakoivina oireina voi olla väsymistä, ruokahaluttomuutta, laihtumista, lämpöilyä ja muidenkin sairauksien yhteydessä tavattavia oireita. Nivelreuman yhteydessä saattaa esiintyä hyvin erilaisia oireita, koska tauti on luonteeltaan koko elimistön sidekudoksen sairaus.

Nivelreuman perussyytä ei edelleenkään varmuudella ymmärretä. Sen katsotaan olevan ns. autoimmuunisairaus eli elimistön immuunimekanismin häiriö. Immuunijärjestelmä osallistuu mm. elimistön puolustautumistehtäviin. Todennäköisesti nivelreuman puhkeamisessa on merkitystä jollain tulehduksella.

Taudin diagnoosi joudutaan usein tekemään pääosin taudinkuvan perusteella. Laboratoriokokeissa voidaan havaita reumaan sopivia muutoksia, kuten esimerkiksi laskon kohoamista. Reumatekijä saattaa olla koholla, mutta näin voi olla, vaikkei ihmisellä nivelreumaa olisikaan. Röntgenkuvissa havaitaan ainakin ajan kuluessa monesti reumaan sopivia muutoksia sormien tai varpaiden nivelissä.

Nivelreumassa on lääkehoidolla keskeinen merkitys. Hoitotulokset ovat sitä paremmat, mitä aiemmin se päästään aloittamaan. Nykyisillä hoidoilla saadaan hyviä tuloksia, joten hoitoon hakeutumista ei kannata lykätä. Hoito vaatii kokemusta, jota on käytössä reumatologian erikoislääkärin vastaanotolla. Tärkeätä on pitää huolta nivelien toimintakyvystä taudin kuhunkin vaiheeseen sopivalla nivelten käytöllä.

Sidekudoksen sairauksien ryhmään kuuluu reumatautien lisäksi joukko harvinaisempia sairauksia.

Tulehdusten jälkeiset niveloireet asettuvat yleensä itsestään

Useiden erilaisten tulehdusten jälkeen voi muutaman viikon kuluttua ilmaantua nivel-, jänne-, tai lihasoireita. Näin tapahtuu varsinkin suoliston ja virtsateiden tulehdusten yhteydessä. Usein esiintyy jälkeenpäin tautiin sopivia oireita, joissa ei kuitenkaan varmuudella saada näytettyä yhteyttä tulehdukseen.

Tulehduksen jälkeisissä niveloireissa ärsyyntyy useimmiten korkeintaan muutama nivel samanaikaisesti ja yleensä epäsymmetrisesti. Lihas ja jänneoireet voivat olla hyvinkin vaihtelevia.

Tämän tyyppiset oireet on pitkittyessä hyvä selvittää lääkärin vastaanotolla. Suurin osa tulehdusten jälkeisistä oireista ei vaadi erityisempää hoitoa, vaan ne asettuu ajan kanssa itsekseen. Osa voi kuitenkin vaatia hoitotoimenpiteitä.

Borreloosi, tarkkaile punkkeja

Punkkien pureman kautta tarttuva borrelioosi voi aiheuttaa mm. niveloireita. Jos punkin pureman jälkeen alueelle ilmaantuu rengasmainen ihottuma, sitä kannattaa välittömästi käydä näyttämässä lääkärille. Tässä vaiheessa tilanne hoidetaan helposti antibioottikuurilla. Jos ihottumaa ei huomata tai se ei ole ilmaantunut tyypillisesti, tauti voidaan myöhemmin diagnostisoida verikokeesta kohonneiden vasta-aineiden perusteella.

Jatkossa voi ilmaantua lihas ja nivelvaivoja ja oireita muissa elimissä. Mitä myöhemmin tauti diagnostisoidaan, sitä monimutkaisempaa ja tuloksiltaan epävarmempaa hoito on.

Fibromyalgiassa voivat kaikki paikat olla kipeitä

Viime vuosina on entistä enemmän kiinnitetty huomiota oireyhtymään, jota kutsutaan fibromyalgiaksi. Sillä tarkoitetaan laaja-alaista kipuoiretta, johon liittyy yleisiä oireita kuten heikkoutta, unihäiriöitä ja aamujäykkyyttä.

Tyypillisimmillään on kipu laajalla tai usealla alueella epämääräistä särkyä, kolotusta ja jomotusta. Usein on jokin alue voimakkaammin kivulias. Erään tutkimuksen mukaan yli puolet potilaista saivat ensimmäiset oireet ranteisiin ja käsiin. Usein vaivaan liittyvä uupumus on voimakasta. Väsymys voi häiritä jopa heräämistä. Unihäiriöitä esiintyy usein lähinnä öisinä heräämisinä ja nukahtaminen uudelleen on vaikeata.

Suurella osalla fibromyalgiasta kärsivistä on muita oireyhtymiä, kuten ärtynyt paksusuoli, jännityspäänsärkyä, kuukautishäiriöitä tai sydäntuntemuksia.

Lääkärin tutkimuksessa havaitaan poikkeuksellisen voimakkaita kipuja monilla alueilla tyypillisissä kipupisteissä. Lääkärin täytyy sulkea muut pois muut sairaudet, jotka voisivat aiheuttaa tämäntyyppisiä vaivoja. Vasta sen jälkeen oireita voidaan pitää fibromyalgiana.

Fysikaaliset hoidot saattavat ärsyttää vaivoja. Osalle sopivat kevyet hierontatyyppiset hoidot, kuten lymfahoito. Myös kylmä voi olla käyttökelpoinen.

Unta kannattaa unta pyrkiä normalisoimaan lääkityksellä. Tässä voidaan käyttää samantapaisia lääkkeitä kuin masennuksessa, koska niillä on havaittu olevan paras vaikutus unihäiriöihin. Fibromyalgiassa riittää kuitenkin yleensä pienempi annostus.

Usein hoidolla ei saada oireettomuutta aikaan. Pääasia on, ettei tauti pääse haittaamaan jokapäiväistä elämäänsä. Normaali elämä ja kohtuullinen rasitus on vain hyödyllistä. Huonoin mahdollinen vaihtoehto on jäädä kotiin yksin makaamaan ja vaivojaan murehtimaan.

Lieviä oireita laaja-alaisesti voi olla monien sairauksien yhteydessä. Jos vaivat pitkittyvät, tilannetta kannattaa miettiä lääkärin vastaanotolla.
Itsehoitona voidaan fibomyalgiassa käyttää tarvittaessa reseptivapaita tulehduskipulääkkeitä ja myös salvoja kipualueelle, jos niistä on selvää apua. Kylmähoito useamman kerran päivässä on myös yleensä tehokasta. Joskus lämpö auttaa paremmin.

Osalla ihmisistä sauna ärsyttää vaivoja. Tällöin saunomista ei kannata harrastaa kuin pahimmassa saunan kaipuussa. Riittävän pitkä kylmä suihku löylyn jälkeen voi vähentää seuraavan yön särkyjä.

Yleiskunnosta on huolehdittava mahdollisuuksien mukaan. Hyvä kunto pitää yleensä kipuoireen vähäisempänä. Kolme kertaa viikossa pitäisi harjoittaa pulssia kohottavaa liikuntaa vähintään 20 minuutin ajan kerrallaan. Sopivia lajeja ovat mm. uinti, reipas kävely sauvojen kanssa tai ilman, pyöräily, kuntosaliharjoittelu ja ryhmäliikunnat.

Fibromyalgiassa ei pitäisi mennä harjoittelualueelle, jossa lihaksiin syntyy happivelkaa. Tällöin lihakset kipeytyvät pahemmin kuin muilla ihmisillä. Muutenkin fibromyalgiassa joudutaan yleensä nostamaan harjoitusten tehoa tavallista hitaammin, koska lihakset ärtyvät helposti.

Lämpimistä kylvyistä ja suolakylvyistä on osalle ihmisistä apua kivun lievityksessä. Porekylvyt ja vastaavat saatavat olla avuksi. Osalla ihmisistä taas avantouinti pitää kipuoireet hyvin poissa. Hoitokeinona on myös käytetty lyhytaikaista voimakasta kylmälle altistusta erikoishuoneissa. Perinteisestä karkaisuhoidosta voi myös olla apua.

Paastolla on väliaikaisesti helpotettu kipuoireita. Kasvisravinnosta osa ihmisistä saa apua. Ravinnon vaikutusta kipuoireisiin kannattaa seurata vaikkapa kipupäiväkirjan avulla.

Lämmin ja kuiva ilmasto vähäisin päivittäisin muutoksin. sopii joillekin ihmisille Suomen ilmastoa paremmin. Varsinkin kevät ja syksy, jolloin sään muutokset ovat hyvin nopeatahtisia, ovat suosittuja kausia matkoille lämpimimpiin maihin.


Ikäihmisen lihasongelmat

Ikääntymisen myötä, oikeastaan jo 40-vuoden iästä alkaen, lihasmassa alkaa vähentyä ilman mitään sairauksiakin. Tämä asioiden kulku nopeutuu jos ihminen ei liiku ja ravintopuolessa on laadun tai määrän suhteen puutteita. Monet sairaudet vaikuttavat lihaksiin toissijaisesti, lääkeaineet voivat osallistua kehitykseen ja lisäksi joukko varsinaisia lihassairauksia voi ilmaantua vasta vanhemmassa iässä.

90 vuoden iässä on lihasvoima terveellä pudonnut noin puoleen 20-vuotiaaseen verrattuna. Normaalien lihasmuutosten erottaminen sairauksista voi olla vaikeaa ja ei välttämättä onnistu pelkän oirekuvan ja lääkärin tutkimuksen perusteella ilman laboratoriokokeilta ja sähköistä hermolihastutkimusta eli enmg:tä.

Oireina voi olla kummassakin tapauksessa lihaskipu liikkuessa, kävelyn hankaloituminen, lihasten voimien aleneminen, lihaskato ja krampit. Jos on todettavissa laaja-alaista lihaskatoa raajojen tyvi- tai äärialueilla, tämä voi viitata lihassairauden suuntaan. Tavallisimpia, vaikkakin harvinaisia, löytyviä sairauksia ovat tuntemattomasta syystä tai verisuonitulehdukseen liittyvä lihastulehdus. Näitä pystytään hoitamaan joten diagnoosiin pääseminen on tärkeää.

Kilpirauhasen vajaatoiminta ei ole harvinaista ikääntyneilläkään. Se on tavallisempaa naisilla. Oireina voi olla rasituksen jälkeiset kivut, kankeus ja lihaskrampit pohkeissa. Raajojen tyvialueilla saattaa olla lihassurkastumaa. Joskus lihakset voivat antaa päinvastoin paksuuntuneen vaikutelman. Myös muissa sisäeritysrauhasten sairauksissa voi olla lihasoireita. Osa perinnöllisistä lihassairauksista antaa selvemmät merkit vasta vanhemman iän myötä.

Lääkeaineet voivat antaa sivuvaikutuksina lihasvaivoja. Esimerkiksi kolesterolin alentamiseen käytettävät statiinit voivat antaa niitä lihaskipujen ja lihasentsyymien kohoamisen muodossa.

Kaiken ikäisillä on tärkeää pitää lihasten kunnosta huolta. Ikäihmisillä se on oikeastaan vielä tärkeämpää kuin nuorilla. Epämukavuuden tunteen tai pienten särkyjen ei kannata antaa olla tekosyynä liikkumattomuudelle. Jos sairauden mahdollisuus huolestuttaa, niin tilannetta voi käydä näyttämässä lääkärille. Kohtuullisella liikunnalla saadaan erittäin harvoin sairauksissakaan suurta vahinkoa aikaan, liikkumattomuudella ongelmia syntyy varmasti.


Lääkärissä käynti tarpeen

Laaja-alainen kipu ja nivelen tai nivelten selvä turvotus.
Laaja-alainen kipu ja aiempi punkin purema.
Laaja-alainen kipu, johon liittyy yleiskunnon huononemista tai painon lasku.
Laaja-alainen kipu, johon liittyy lämpöilyä.
Laaja-alainen kipu, joka ei vähene levon myötä.
Laaja-alainen kipu, jos aiemmin on ollut pahanlaatuisia kasvaimia.
Laaja-alainen kipu, johon eivät käsikauppalääkket auta riittävästi.
Laaja-alainen kipu, joka ei anna nukkua.
Kaikki pitkittyneet laaja- alaiset kiputilat.
Kipu, joka estää tai haittaa työntekoa tai normaalia päivittäistä elämää.
Itseä huolestuttava kipu.
Lapsen laaja-alaiset kivut.

Yleensä voi hoitaa itse

Lievät ohimenevät laaja- alaiset kivut.
Tulehdusten jälkeiset lievät ja asettuvat kiputilat.

Lisätietoa laaja-alaisista kivuista:

Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli nivelreumasta.
Käypähoito suositus nivelreumasta.
Suomen reumaliiton sivujen artikkeli nivelreumasta.
Käypähoito suositus nivelreumasta.
Suomen reumaliiton artikkeli nivelreuman leikkauksista.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli tulehduksen jälkeisistä niveloireista.
Suomen reumaliiton sivujen artikkeli samasta aiheesta.
Suomen Lyme Borrelioosi yhdistyksen sivujen artikkeleita borrelioosista.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli fibromyalgiasta.
Suomen reumaliiton sivujen artikkeli fibromyalgiasta.
Healthline.com sivut fibromyalgiasta.
WebMD.com fibromyalgian hoidosta.
Käypähoito suositus liikunnasta fibromyalgiassa.

Kommentit

 1. Kommentti on siirretty aiemmasta kipu.net palvelusta (PP)
  Nimimerkki: Liisa
  Olen juuri sairastunut fibromyalgiaan.Se on pehmytkudosreumaa.Kivuliasta jomotusta siellä täällä kehossa,viiltävää kipua reisissä ja ohimosärkyä.Joinakin päivinä on helppo olla ja toisina yhtä tuskaa.Yöuni on katkonaista .Koen voimakasta ahdistusta ja kuolemanpelkoa joskus öisin.Tämä johtuu siitä ,että kärsin lisäksi panikkioireilusta.Liityin Reumaliittoon ja käyn pari kertaa viikossa ohjatussa vesejumpassa.Se helpottaa ja on mukava tavata samassa veneessä olioita.Huomaa,että oma vaiva,kivuisata huolimatta,on vielä hallitavissa.Olen onnellinen siinä suhteessa,että tautini havaittiin ihan alku vaiheessa.Tosin minulla on edessä ammatin vaihto mutta se ei haittaa.Täytyy vain liikkua ja suhtautua asioihin positiivisesti.Se auttaa.

  VastaaPoista
 2. Kommentti on siirretty aiemmasta kipu.net palvelusta (PP)
  Nimimerkki: Pompoteltava
  lyhyestä virsi kaunis
  vuonna 92 iski outo huonovointisuus ja tuntui kuin olisi kulkenut sähköisku läpi kehon. polille, meni ohi uusi vasta puolenvuoden päästä.
  sitten useammin, iski paniikki ja aloin tarkkailla itseäni näin jälkikäteen ehkä liikaakin, tutkitiin joitain yleisiä tutkimuksia ja veri näytteitä. terve kuin pukki.
  olo iski välillä useammin ja välillä oli pitempiä aikoja joten kuten kunnossa.
  kun ei löytynyt mitään kokeissa.
  aloin itse hakea syitä amalgaamit,silmälasit,purenta ja jopa punkit.
  sitten puhuin lääkärille paniikkihäiriöstä ja se tuntui kelpaavan, siitä lähtin on kokeiltu jos jonkinlaista lääkitystä ja kun ei ole auttanut hoitava lääkäri on sanonut sen johtuvan päästä joten menehän psykiatrille, psykiatri melkein heitti ulos että ei sulla oo tarvetta täällä käydä.
  luovutin ja elelin jonkun aikaa kipujen kanssa kun niihin oli jo tottunut ja pahoja kohtauksia tuli harvoin että joutui polille menemään.
  noin pari vuotta sitten oireet alkoi olla samankaltaisia päivästä toiseen ja jokapäiväisiä.
  olo alkoi olla niin tuskallinen että lääkäriin.
  entisten sairaskertomusten ja omien juttujeni perusteella lääkärit totesivat että tämä on paniikkihäiriötä selvästi sitten taas kokeiltiin ja kokeillaan edelleen uusia lääkkeitä, kun lääkkeet eivät ole tehonneet yksi lääkäri totesi että eivät ne ikinä tule auttamaankaan vaan kyllä olis parempi mennä psykiatrille jaaha taas tässä pisteessä no ei voi mitään.
  olen tällä hetkellä tilanteessa jossa teen mitä vain ja uskon mitä vain jotta kivut loppuisivat.
  vaikkakin lääkärit ovat todenneet sairauteni tällä hetkellä vain kipu kertomukseni perusteella ja vaikka oma usko niin lääkäreihin kuin kipujeni syyhyn on omassa mielessäni pahasti kyseenalaistettu.
  sairaslomankin sain vasta kun sanoin itseni irti töistä kun en enää jaksanut ja voinut toimi niin kuin olisin halunnut, mutta onneksi työnantajani kysyi syytä ja pisti sairaslomalle.
  lepo on ainakin lievittänyt kipuja.
  kivut tällä hetkellä:
  -päätä särkee/vetää suonta aivan yhtäkkiä
  -ihmeellisiä pistoksia/elohiiriä rinnassa
  -niskat ja hartiat särkee
  -välillä olkapäitä ja käsivarsia alkaa särkeä
  -koko kehon läpi kulkee sähköiskun kaltainen tunne
  -yleis olo on heikottava ja huonovointinen
  -pulssi tuntuu hidastuvan
  -väsyttää paljon/välillä yli virkeä

  VastaaPoista
 3. Kommentti on siirretty aiemmasta kipu.net palvelusta (PP)
  Nimimerkki: ei mua mikään vaivaa...
  kysymys: Hei kaikki!
  Ensimmäinen onnellinen asia elämässäni pitkästä aikaa oli löytää nämä kipusivut!
  Itselläni on jo lähes vuoden jatkunut outoja kipuja käsissä ja myöhemmin jaloissakin... Sorminivelet ovat kankeat ja säryisät ja polvia särkee varsinkin öisin. "Turhasta en valita"-periaatteeni tai "lääkäri-kammoni" mukaisesti menin lääkäriin vasta neljän kuukauden kuluttua ensimmäisistä niveloireista. En saanut koukistettua käsiäni, ja ranteissakin jomotti. Olin varma, että minulla on nivelreuma. Ja uskalsin vihdoin lääkäriin. Arvatkaapa mitä!? Lääkäri KÄSKI MINUN SYÖDÄ SÄRKYLÄÄKKEITÄ. Varmuuden vuoksi labrakokeilla katsottiin, löytyykö reumatekijää verestä. Ei löytynyt. Asia jäi siihen.
  Nooh, puoli vuotta kului näillä lääkärin mahtavilla "syö särkylääkkeitä" ohjeilla, ja oireet pahenivat. Uskallauduin sitten toiselle lääkärille. Verikokeita otettiin aimo tukko, mutta mitään ei löytynyt, ei edes tulehdusta. Niinpä tämä lääkäri oli sitä mieltä, että kummalliset nivelkipuni johtuvat kilpirauhaslääkityksestä, joka sitten lopetettiinkin. Olen ollut nyt yli kaksi kuukautta ilman kilpirauhaslääkitystä ja oireet senkun jatkuvat ja pahenevat.
  Tänään varasin uuden ajan lääkärille. Se on vasta kolmen viikon kuluttua. Miten jaksan kiristää hampaita sinne asti, kun hammastahnatuubin sulkeminenkin sattuu? Tää on henkisesti melkein raskaampaa kuin fyysisesti, kun tuntuu, että kukaan, ei edes lääkärit, oikeasti välitä.. Harmittaa, kun itse olen niin hyvin kasvatettu, että en osaa kunnolla vaatia ja valittaa. Ehkä ensi kerralla.. toista vuotta en enää jaksa.
  Kiitos, jos joku jaksoi lukea!

  VastaaPoista
 4. Kommentti on siirretty aiemmasta kipu.net palvelusta (PP)
  Nimimerkki: marisa Osa 1.
  kysymys: Hei.Täällä ollaan,olen 33v kolmen lapsen äiti joka tuntee välillä olevansa pimpom!!
  Tosiasiassa olen oikeasti monellalailla sairas.Haluan kertoa sen muillekin,siksi että saisin ehkä kaipaamaani lisätietoa tai tutustuisin kohtalotovereihin.
  N.10vasti olen kärsinyt eril.allergioista.Eläin,-siitepöly-,ruokaaine-,ja lääkeallergioista.Niiden kanssa olen oppinut jollakinlailla elämään kun on ollut pakko.Eivätkä ne ole olleet laajaalaisia.

  Sain kaikki poikani ennen 30 vuottani.Sen jälkeen sitten onkin ollut pelkkää sairautta.
  Olen loukannut polveni jo vuosia sitten ja se alkoi vaivata enemmän ja enemmän.Vihdoin pääsin tähystykseen;polvessa oli siihen tulleen iskun johdosta tullut vammaa jota ei voi korjata.Ok ajattelin.Eletään sen kanssa sitten,tiesin ainakin mitä se oli.Mutta särky ei lakannut.

  Reilu vuosi sitten ulkomaan reissuni jälkeen,alkoivat oudot haju-,näkä-,huimaus aistimukset.Itkin ja huimailin.Juoksin lääkärissä viikottain,olin varma että kuolen.Kukaan ei tajunnut.Lääkärit vaihtuivat koko ajan.Outo lääkäri sanoi minulle ,kirjoitan sinulle diapamia,kyllä se olo siitä kohentuu.Oireet olivat tosia,kipu totta,olin ihan yksin.Minua tutkittiin paljon kun saatiin pää auki.Kaikki mahdollinen.
  Se kesti n.6kk.kunnes sitten ms-epäilyjen jälkeen (osin oman opiskeluni avulla)löysimme kylmäurtikarian.muu oireilu oli paniikkihäiriötä+-oireita.Samalla löytyi lukematon määrä muita uusia allergioita.Ne oireilivat mm.kamalalla suun poltteella;suuni oli aivan kuin tulessa yötä päivää.Joten kaikki ruoka-asiat menivät uusiksi.

  Paniikkikohtauksia saan nykyisin kaikesta mikä liittyy ruokaan;toisinsanoen en uskalla syödä mitään uutta tai tuntematonta.Valioon kuuluu liha,kana.peruna,riisi,ei hedelmiä,ei mitään kylmää,ei vihanneksia....tosi vähän kaikkea.

  Olen yrittänyt uskaltaa syödä,mutta saan heti tykytyksiä ja sydän meinaa haljeta.Ravintoterapiasta ei ollut mitään apua;tiesin asiat ja paremminkin kuin hän.

  VastaaPoista
 5. Kommentti on siirretty aiemmasta kipu.net palvelusta (PP)
  Nimimerkki: marisa Osa 2.
  Kylmäurtikaria on vaivannut minua siitä asti;kaikki kylmä ruoka+ juoma pois,sauna pois,uiminen pois,kesäillat pois,tuuliset päivät sisällä,talvella sisällä,...loputon rajoitusten määrä.Oireet pamahtavat heti pintaan,urtikaria hyvin ärhäkkä.

  Jotta tässä taudissa ei olisi kylliksi,jalkani jatkaa kipuaan...kk sitten sain tietää ,varjoainekuvassa,että minulla oli ollut muutama vuosi sitten laskimotukos sääressäni.Suoni oli tukossa ja arpeutunut ja kehittänyt kaksi uutta suonta vierelle.
  Sitä se kipu kai oli ollut.Onneksi ei tullut keuhkoveritulppaa!!Vai onko se vaara vieläkään ohi??
  jalkaa tutkitaan yhä,sillä kipu on niin uuvuttavaa ja lääkärin mielestä tulpan jälkitila ei riitä syyksi näin kovaan kipuun.
  Olen menossa magneettikuvaan sekä ultraäänikuvaan lähiaikoina ...kai.Olen itse hoitajana ja jalkojeni päällä aina.En ole suostunut olemaan hiljaa,vaikka välillä ajattelen että miksi minä??Ja että voiko nämä kaikki olla minulla.
  Tunnen itsekin välillä että vankilahan tämä asia minulle on ...en osaa sieltä ulos.

  Kylmäurtikaria on harvinainen ja siihen ei ole lääkettä eikä apua.Sen kanssa on elettävä.Mutta selitä sitä lapselle joka haluaisi äidin kanssa uimaan,saunaan,lasketteleen....ja sanon aina ei.
  Koko perheellä on ollut vuokseni vaikeaa ja raskasta.Ymmärtämystä ja lohtua on mieheni jaksanut antaa...joskus se on ollut todella vaikeaakin.En ihmettele.

  Pyydän anteeksi kirjoituksen pituutta..ja sitä että on vaikea kirjoittaa pitkää asiaa niin että asiaa tietämätön ymmärtäisi.Toivon että saatte jonkinlaisen kuvan olemisestani,ja jos se jossakussa herättää aihetta vastaukseen ,liikuttaa itseäsi tai muuten vaan,olisin iloinen jos voin itse auttaa sinua tai päinvastoin.
  Vaikka kuullostan sairaalta ja väsyneeltä ...tiedätkö,sairaudellani on positiivinen omakeksimä nimikin:KIVA-syndrooma.
  Kipua,itkua,vaivaa ja ahdistusta...positiivista on se kiva!!!
  Ja rinnallani on todellakin miehistä upein ja kolme ihanaa lasta...he ovat voimani ja tukeni.

  Kaikkea hyvää teille muille kivun ja arjen keskellä taisteleville lähimmäisilleni.Olkaa sinnikkäitä ja hakekaa apua jos tunnette sitä tarvitsevanne.Oman itsesi paras tuntija olet Sinä.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pohje- nilkka- ja jalkakipu

Jalka kannattaa koko ihmistä läpi elämän Alaraaja joutuu jatkuvasti kantamaan koko ihmisen painon kun nilkka sekä jalka huolehtivat kontaktista alla olevaan pintaan. Pohkeen tukirakenteen muodostavat kaksi pitkää luuta, kooltaan suurempi sääriluu eli tibia ja sen viereen ulkosyrjälle kiinnittyvä pohjeluu eli fibula. Pohkeessa on voimakkaat lihakset, jotka kiinnittyvät akillesjänteen avulla kantapäähän. Ylemmän nilkkanivelen muodostaa sääri- ja pohjeluun alapäät, joiden välissä on nilkkaluista telaluu eli talus. Jalka on hyvin monimutkainen rakenne. Nilkasta alaspäin lukien on jalassa 26 luuta. Rakenne turvaa liikkumiskyvyn erilaisissa tilanteissa. Pohjekipu Lihaskivut Pohjelihakset voivat kipeytyä liiallisen rasituksen, harjoittelun tai lihasrentoutuksen puutteen johdosta. Valmistautumattomien pohjelihasten äkillinen rasitus tai suora isku voi myös aiheuttaa kipuja. Kova juoksuharjoittelu ylämäkeen on huomattava rasite pohkeille. Lihasten kipeytyminen runsaamman harjoittelu

Vatsakipu

Jos muuta vikaa ei löydy, stressiä syytä vähentää Vatsaontelossa on suuri joukko elimiä ja niissä monia mahdollisia tauteja, jotka voivat aiheuttaa kipuoireita. Yleensä diagnoosia ei voida asettaa ilman lääkärintutkimusta, tarvittavia kuvauksia ja laboratoriokokeita. Ruoansulatuselimistön kivut ovat usein jollain tavalla yhteydessä ruokailuun. Mitä lähempänä oireileva alue on ruoansulatuskanavan alkupäätä, sitä nopeammin vatsakivut yleensä ilmaantuvat ruokailun jälkeen. Kipu alavatsassa voi olla myös sukuelinten tai virtsateiden vaivojen aiheuttama oire. Ruokatorven tulehdus, ole pystyssä syönnin jälkeen Ruokatorven alaosan kivut voivat johtua siitä, että hapanta vatsalaukun sisältöä kulkeutuu väärään suuntaan ja se ärsyttää ruokatorvea. Yleisin vaivalle altistava tekijä on ruokatorven alaosan sulkijalihaksen huonontunut toiminta tai palleatyrä. Vaivat tuntuvat rintalastan takana polttona ja närästyksenä, helpommin makuuasennossa heti ruokailun jälkeen. Hapan mahan sisä

Silmäkipu

Silmän tulehduksissa on aina näyttö lääkärille tarpeen Tavallisimpia silmän kipuja aiheuttavia syitä ovat erilaiset tulehdukset. Nuhakuumeisiin liittyy usein silmän sidekalvon tulehdusoireita. Tällöin silmässä on ärsytyksen tunnetta ja sidekalvossa todetaan punerrusta. Sidekalvo on normaalisti läpinäkyvä, silmämunan peittävä pinnallisin kalvo. Sen tulehdukset voivat olla allergisia ja virusten tai bakteerien aiheuttamia. Bakteeritulehdukset alkavat usein toisesta silmästä ja siirtyvät sitten myös toiseen silmään. Niihin liittyy monasti silmän rähmimistä ja punerrusta. Jos bakteeritulehdusta ei todeta, hoitona riittävät oireita lievittävät, limakalvoja supistavat silmätipat. Paikallisesti annettu antibioottihoito tehoaa tavallisesti bakteeritulehduksen. Myös luomissa esiintyy usein tulehduksia. Punerruksena esiintyvä luomen reunan tulehdus on helposti huomattavissa. Henkilön on itse vaikeampi havaita muutoksia luomen alla. Vaivat rauhoittuvat yleensä silmän hoitoon tarkoit