Siirry pääsisältöön

Etusivu
Nieltävä kapseli mahalaukun tähystyksen sijaan? 


Mahalaukun ja ruoansulatuskanavan yläosan vaivojen tutkimuksissa käytetään laajasti tähystys toimenpiteitä. Ne suoritetaan viemällä ohut, notkea tähystin suun kautta mahalaukkuun ja edemmäs. Tutkimus ei ole kivulias mutta voi olla epämiellyttävä nielun ärsytyksen aiheuttaman yökkäily-reflexin johdosta.

Vaihtoehtona on ollut mahdollisuus käyttää video-kapselia. Se on helposti nieltävä ja siinä mielessä mukavampi. Se pystyy samoin lähettämään kuvaa kulkiessaan mahalaukussa ja suolistossa. Menetelmän puute on ollut se, että kapselin kulkua ei ole ollut mahdollista ohjata. Se on kulkenut omia aikojaan muun sisällön mukana.

George Washingtonin yliopistossa on kehitetty kapseli, jota voidaan ohjata haluttuihin kohtiin. Tämä on toteutettu ulkoisten magneettien avulla ja liikkumista ohjataan videopeleissä käytettävän tapaisella sauvaohjaimella eli joystickillä. 

Järjestelmän käyttäminen vaatii aikaa ja koulutusta. Kehitteillä on tietokoneohjelma, joka ohjaisi kapselin oikeisiin paikkoihin tarvitsematta lääkäriä ohjaamaan sitä. Tämän jälkeen olisi mahdollista käyttää järjestelmää myös seulontatutkimuksiin.


Varsinkin avohoidon päivystystilanteissa ajatellaan olevan mahdollista käyttää tätä kevyempää menetelmää nopeampaan diagnoosiin pääsemisessä tilanteissa, joissa perinteistä tähystystä ei ole saatavissa tai sen käyttö on lääketieteellisistä syistä riskialtista.

80 % potilaista piti menetelmää miellyttävämpänä kuin perinteistä tähystystä. Tutkimuksen aikana ei ole mahdollisuutta ottaa kudosnäytteitä. Tässä video-kapseli häviää tähystykselle.


Kipu voi olla muutakin kuin vain haitallinen oire.


Kivulla on suuri merkitys suojajärjestelmänä, joka varoittaa kun joku asia elimistössä on väärin ja vaatii mahdollisesti toimenpiteitä. Sillä on kuitenkin todettu olevan myös muulla tavalla elimistöä suojaavaa, suoraa vaikutusta.

Harvard Medical Schoolissa tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että kipua välittävät hermot voivat suoraan vaikuttaa limaa sisältäviin suoliston soluihin. Ne voivat keskustella suolistoa peittävien epiteelisolujen kanssa ja lisäämällä liman eritystä turvata suoliston antaman rajapinnan toimintaa tulehduksellisessa tilanteessa

Apua kipuihin aivojen sähköiseen toimintaan vaikuttamalla?

Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksessa tutkitaan Euroopan tutkimusneuvoston rahoituksen turvin aivojen sähköisen toiminnan säätelyä magneettikenttäpulssien avulla. Tämä TMS-hoito (transkraniaalinen magneettistimulaatio) suoritetaan laitteiston avulla, jolla pään ulkoista magneettikenttää muuttamalla voidaan aivojen hermosoljen aktiivisuutta nopeuttaa tai hidastaa.

Tähän ajatukseen perustavia hoitoja on toteutettu 1980-luvulta alkaen. Teknisesti se on ollut toistaiseksi hankalaa ja vienyt paljon aikaa. Aalto-yliopiston tutkimuksissa pyritään mm. kehittämään monipuolisempi ja helppokäyttöisempi laitteisto ja siihen tarvittavia ohjelmistoja.

Hoitoyhdistelmään on liitetty aivosähkökayrätoiminto (EEG). Sen avulla voidaan hoidon aikana seurata syntyviä muutoksia aivojen sähköisessä toiminnassa. Nyt pystytään myös vaikuttamaan useampaan aivojen alueeseen samanaikaisesti mitä ei aiemmin ole pystytty tekemään. Hoitoalueen ja hoidossa käytettävien impulssien keston, voimakkuuden ja suunnan muuttaminen on myös oleellisesti helpompaa ja nopeampaa, jolloin voidaan kehittää kokonaan uusia hoitokaavioita

Hoitoa on toteutettu mm. vaikeista kivuista kärsiville potilaille, esim. monimuotoisessa paikallisessa kipuoireyhtymässä. Myös erilaisten aivo- ja hermostosairauksien hoidossa nähdään lupaavia mahdollisuuksia.


Onko asentotunnon huononemisella yhteyttä selkäkipuihin?

Japanilaiset tutkijat yrittivät selvittää asentotunnon huononemisen ja sen aiheuttaman häiriintyneen paikallisen liikkuvuuden roolia selkävaivoissa.

Ihminen säätelee tiedottomasti ja ilman omaa ponnistelua omaa asentoaan mm.  paikallisten lihasten venytykseen reagoivien aistinsolujen avulla. On esitetty, että ikäihmisten asentotunnon huononeminen voisi olla yhteydessä selkävaivoihin ja että sen parantamisella voisi olla positiivista vaikutusta selkäkipuihin.

Japanilaiset tutkijat arvioivat kuudella, selkävaivoista kärsivällä koehenkilöllä heidän seisomatasapainoaan tasapainolaudalla. Sen jälkeen he yrittivät parantaa henkilön asentotuntoa käyttäen eri taajuuksilla värähteleviä tärinä-ärsykkeitä, jotka annettiin alaraajoihin ja molemmin puolin vartaloa. Kolmen kuukauden jakson jälkeen he analysoivat kunkin yksilön tasapainon ylläpidon keinoja ennen jaksoa ja sen jälkeen.

Korkeilla taajuuksilla toteutettu ärsytys paransi kolmen koehenkilön asentotunnon kontrollia ja viittasi siihen, että selkäkipuja voitaisiin lievittää käytetyn ohjelman mukaisilla värinä-ärsykkeillä.  Suunnitelmissa on kolmen vuoden laajempi tutkimus missä tätä on tarkoitus selvittää.


Tutkimuksen mukaan naisten kipuja aliarvioidaan. 

Naiset kokevat usein, että heidän kipujaan ei oteta tosissaan. Tutkimuksissa ajatus saa vahvistusta. Tämä ei ole pelkästään miesten ongelma, sillä sekä naiset että miehet arvioivat naisten kipuoireita samalla tavalla.  

Tuoreessa tutkimuksessa näytettiin tutkimusryhmälle lyhyitä videoita, joissa oikeille potilaille, miehille ja naisille, tehtiin kivuliaita normaaliin hoitoon liittyviä tutkimuksia. Videoiden katselun jälkeen kirjattiin potilaan sukupuoli ja tutkimusryhmän jäsenet antoivat numeroarvon heidän arvionsa mukaan koetun kivun määrästä ja kivun ilmaisun herkkyydestä. Näitä verrattiin potilaiden omiin arvioihin.

Tulosten mukaan ryhmän miehet ja naiset arvioivat naisten kivun pienemmäksi ja miesten kivun suuremmaksi kuin mitä videoissa esiintyvien potilaiden omat arviot olivat. Sukupuoliset ennakkoluulot vahvensivat tätä suuntausta. Miesten kivut arvioivat suuremmaksi ne, jotka uskoivat, että tyypillinen mies kestää kipua paremmin kuin nainen.


Kipupotilaiden tila on huonontanut covid-19 pandemian aikana.

Kataloniassa tehdyn tutkimuksen mukaan kipupotilaiden tila on huonontanut pandemian aikana. Uuden tyyppiset huolet työn loppumisesta, tulevaisuudesta, läheisten tai omasta sairastumisesta tai kuolemasta saattoivat olla yhteydessä kipuoireiden pahenemiseen. Uusia kivun laukaisijoita olivat mm. huono yöuni, kielteiset ajatukset, yksinäisyys ja vähentynyt fyysinen aktiivisuus.

Pandemia oli myös muuttanut ihmisten käyttämiä kivusta selviytymiskeinoja. Suurin osa käytti lepoa ja lääkeannosten nostoa selviämiskeinona. Lähes puolet oli lisännyt keinovalikoimaan venyttelytyyppistä harjoittelua.

Pandemia luo lisää haasteita kipupotilaiden hoitoon. Hoitomahdollisuudet ovat rajalliset verrattuna normaaliaikaan ja käytännöllisiä ja edullisia hoitokokonaisuuksia kaivattaisiin.


Kantasolututkimus polven nivelrikossa

Kalifornialainen kantasoluja tutkiva yritys on ilmoittanut myönteisistä tuloksista 39 potilaan aineistossa polven nivelrikon kantasoluterapiassa.

Henkilöille annettiin yksi pistos kantasoluja, jotka olivat peräisin heidän omista rasvasoluistaan. Menetelmän turvallisuuden tutkiminen oli ensisijainen tavoite. Yhtiön mukaan vakavia haittatapahtumia ei todettu.

Arvioitiin myös hoidon tehokkuutta. Se tehtiin kysymällä potilailta heidän kipujensa voimakkuuden, polvien toiminnallisen tilan ja elämänlaadun muuttumista. Lähes neljällä viidestä osallistujista tilanne parani enemmän kuin pienin merkittävä muutos (MIC). Keskimääräinen parannus lähtötasoon verrattuna oli 2,2 kertaa MIC. Pienin merkittävä muutos eli MIC tarkoittaa pienintä muutosta, jonka joko tutkittava tai asiantuntija kokee tärkeäksi. Yhtiö toivoo saavansa viranomaisten luvan suuremmalle, satunnaistetulle tutkimukselle.

Toistaiseksi USA:n lääkintäviranomaiset ei ole hyväksynyt yhtään kantasolutuotetta tukielinvaivojen hoitoon. Tästä huolimatta eri klinikat ovat tarjonneet näitä hoitoja potilaille ja eläinlääkärit ovat käyttäneet niitä eläimillä. Kantasoluhoidoista on tutkimuksia menossa ainakin hengitysvaikeusoireyhtymässä-19-potilailla ja tapaturmien seurauksena syntyneissä aivovaurioissa.


Kipu taiteena

Deborah Padfield yhdessä professori Joanna Zakrzewskan ja lontoolaisten potilaiden kanssa ovat tuottaneet kasvokivun kokemuksista kertovan näyttelyn MASK:MIRROR:MEMBRANE. Se pyrkii antamaan kärsivien kokemukselle äänen ja tarkastelmaan kipua taiteena.
Myös muut ovat pyrkineet kuvittamaan kokemustaan. Toinen näyttelypaikka kiputaiteelle.
Tuotteita kipu aiheesta.

Antibiooteistako apua selkäkipuun?

European Spine Journal lehdessä on julkaistu tutkimus missä todettiin välilevyleikkauksessa 43 %:lla potilaista anaerobinen bakteeri välilevyssä. Naapurinikamien päätelevyn niin sanottuja Modic 1 muutoksia kehittyi 80 %:ssa jos välilevyssä oli kyseisiä bakteereja. Bakteerien löytyminen voi selittyä leikkauksen aikaisella joutumisella näytteen joukkoon, vaikka tutkijat pitävätkin sitä epätodennäköisenä.

Toisessa tutkimuksessa saatiin yli puoli vuotta selkäkivusta kärsineellä ja Modic 1 muutoksia omaavalla potilasryhmällä pitkällä, 100 päivän antibioottikuurilla vuoden seurannassa merkittävästi parempi toimintakyky kuin lume hoitoa saaneella ryhmällä. Tutkimukset vievät ajatuksia siihen suuntaan, että osassa välilevyongelmia voisi takana olla pitkäaikainen matala-aktiivinen tulehdus.

Kenenkään ei kannata alkaa omin päin hoitaa selkäkipuaan tähän tapaan koska näin pitkällä antibioottikuurilla on vaikeitakin sivuvaikutuksia. On myös epäselvää mille potilasryhmälle hoidosta voisi mahdollisesti olla hyötyä. Kaikille selkäkipupotilaille tuskin uusi hoitoajatus tuo parannusta lisätutkimusten jälkeenkään.

Lisää aiheesta, Pain Research Forum.

Yksi kipulääke ei auta kaikkia

Cochrane-tutkijaverkosto on käynyt läpi yhteensä 350 tutkimusta kipulääkkeiden tehokkuudesta ja vaikutuksen kestosta viisaudenhampaan poiston tai vastaavan kirurgisen toimenpiteen jälkeisissä kivuissa. Mikään lääke ei saanut aikaan hyvää kivun lievitystä kaikille potilaille. Parhaimmat lääkkeet tehosivat 70 prosenttiin ja heikoimmat vain 30 prosenttiin saajista.

Hyvin lievitti kipua mm. 400 mg ibuprofeenia, 50 mg diklofenaakkia, 500 mg naprokseenia, 120 mg etorikoksibia, 400 mg selekoksibia ja 1 000 mg parasetamolin ja 60 mg kodeiinin yhdistelmälääke. Pidempiaikainen kivun lievitys onnistui naprokseenilla, etorikoksibilla ja selekoksibilla. Tänä pidettiin yli 8 tunnin helpotusta.

Jos ensimmäinen lääke ei tehoa, niin kannattaa kokeilla seuraavaa. Ei ole vielä valitettavasti tarjolla keinoja joilla voitaisiin ennustaa mikä kipulääke antaa kullekin yksilölle parhaan vaikutuksen. Toistaiseksi joudutaan kulkemaan yrityksen ja joskus uudelleen kokeilunkin kautta.

Lääkäreissä on hauskempikin puoli Lekuri.net, vitsejä lääkäreistä, hoitajista ja potilaista. Kerro oma vitsisi.
Kauneus on tärkeä osa terveyttä, Kauneus.net.

Tutustu myös flunssa.net.
Tutustu myös matka.net.
Tutustu myös pietari.net.
Tutustu myös englanninkielisiin kipusivuihin, thepain.net.
Ota yhteyttä info.kipunet@gmail.com

Kommentit

 1. TV:n tiedeohjelmassa oli muutama kuukausi sitten juttua Liverpoolin yliopiston kipututkimuksesta jota johtaa suomalainen professori. Onko tätä aivojen magneettikäsittelyä vielä missään käytössä vai onko tutkimus vielä niin kesken ettei hoitoa saa muualta? ja osaatko sanoa auttaako ko metodi CRPS-kipuun? Kipu ja muut oireet ovat ranteessa/kämmenessä ja se tuli hoitovirheen seurauksena tapaturman jälkeen.

  VastaaPoista
 2. Tämä on sen verran uutta asiaa että minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta hoitomuodosta. Eikä tiedossani ole, että joku Suomessa käyttäisi kyseistä hoito käytännössä CRPS kivuissa. Linkin aiheeseen löysin. Vaikuttaa sinänsä mielenkiintoiselta.

  http://www.suomenkivuntutkimusyhdistys.fi/system/files/files/2-2012%20lopullinen%20versio.pdf

  VastaaPoista
 3. Kiitos linkistä. Siinä oli muutakin mielenkiintoista tutkimustietoa. Näin maallikolle kyllä iso osa jää ymmärtämättä mutta kannattaa silti lukea ja tajuta sen minkä kykenee. Toivottavasti näitä vähemmän myrkkyjä ja sivuvaikutuksia sisältäviä hoitoja saa pian ihan yleisesti!

  VastaaPoista
 4. I used to be able to find good advice from your blog posts.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pohje- nilkka- ja jalkakipu

Jalka kannattaa koko ihmistä läpi elämän Alaraaja joutuu jatkuvasti kantamaan koko ihmisen painon kun nilkka sekä jalka huolehtivat kontaktista alla olevaan pintaan. Pohkeen tukirakenteen muodostavat kaksi pitkää luuta, kooltaan suurempi sääriluu eli tibia ja sen viereen ulkosyrjälle kiinnittyvä pohjeluu eli fibula. Pohkeessa on voimakkaat lihakset, jotka kiinnittyvät akillesjänteen avulla kantapäähän. Ylemmän nilkkanivelen muodostaa sääri- ja pohjeluun alapäät, joiden välissä on nilkkaluista telaluu eli talus. Jalka on hyvin monimutkainen rakenne. Nilkasta alaspäin lukien on jalassa 26 luuta. Rakenne turvaa liikkumiskyvyn erilaisissa tilanteissa. Pohjekipu Lihaskivut Pohjelihakset voivat kipeytyä liiallisen rasituksen, harjoittelun tai lihasrentoutuksen puutteen johdosta. Valmistautumattomien pohjelihasten äkillinen rasitus tai suora isku voi myös aiheuttaa kipuja. Kova juoksuharjoittelu ylämäkeen on huomattava rasite pohkeille. Lihasten kipeytyminen runsaamman harjoittelu

Vatsakipu

Jos muuta vikaa ei löydy, stressiä syytä vähentää Vatsaontelossa on suuri joukko elimiä ja niissä monia mahdollisia tauteja, jotka voivat aiheuttaa kipuoireita. Yleensä diagnoosia ei voida asettaa ilman lääkärintutkimusta, tarvittavia kuvauksia ja laboratoriokokeita. Ruoansulatuselimistön kivut ovat usein jollain tavalla yhteydessä ruokailuun. Mitä lähempänä oireileva alue on ruoansulatuskanavan alkupäätä, sitä nopeammin vatsakivut yleensä ilmaantuvat ruokailun jälkeen. Kipu alavatsassa voi olla myös sukuelinten tai virtsateiden vaivojen aiheuttama oire. Ruokatorven tulehdus, ole pystyssä syönnin jälkeen Ruokatorven alaosan kivut voivat johtua siitä, että hapanta vatsalaukun sisältöä kulkeutuu väärään suuntaan ja se ärsyttää ruokatorvea. Yleisin vaivalle altistava tekijä on ruokatorven alaosan sulkijalihaksen huonontunut toiminta tai palleatyrä. Vaivat tuntuvat rintalastan takana polttona ja närästyksenä, helpommin makuuasennossa heti ruokailun jälkeen. Hapan mahan sisä

Silmäkipu

Silmän tulehduksissa on aina näyttö lääkärille tarpeen Tavallisimpia silmän kipuja aiheuttavia syitä ovat erilaiset tulehdukset. Nuhakuumeisiin liittyy usein silmän sidekalvon tulehdusoireita. Tällöin silmässä on ärsytyksen tunnetta ja sidekalvossa todetaan punerrusta. Sidekalvo on normaalisti läpinäkyvä, silmämunan peittävä pinnallisin kalvo. Sen tulehdukset voivat olla allergisia ja virusten tai bakteerien aiheuttamia. Bakteeritulehdukset alkavat usein toisesta silmästä ja siirtyvät sitten myös toiseen silmään. Niihin liittyy monasti silmän rähmimistä ja punerrusta. Jos bakteeritulehdusta ei todeta, hoitona riittävät oireita lievittävät, limakalvoja supistavat silmätipat. Paikallisesti annettu antibioottihoito tehoaa tavallisesti bakteeritulehduksen. Myös luomissa esiintyy usein tulehduksia. Punerruksena esiintyvä luomen reunan tulehdus on helposti huomattavissa. Henkilön on itse vaikeampi havaita muutoksia luomen alla. Vaivat rauhoittuvat yleensä silmän hoitoon tarkoit