keskiviikko 7. toukokuuta 2014

Käsin toteutettavat hoidot

Hyvä kunto on tärkeää kaikille ja harjoittelun voi aloittaa kotonakin. Kunto.net on koonnut eri tilanteisiin sopivia ilmaisia harjoitteluvideoita tavallisille ihmisille.


Lääkintävoimistelu

Lääkintävoimistelulla tarkoitetaan fysioterapeutin johdolla suoritettuja harjoituksia, joilla on hoidolliset tavoitteet. Yleensä pyritään kestävyyden, lihasvoiman tai lihasten yhteistoiminnan parantamiseen, liikelaajuuksien lisäämiseen tai lihasten rentoutumiseen. Harjoituksia voidaan tehdä yksilöllisesti tai ryhmässä. Lääkinnällisellä harjoitusterapialla eli fysioterapeutin ohjaamalla kuntosaliharjoittelulla pyritään saavuttamaan yhtä hyvä tai parempi toimintataso kuin ennen sairastumista.

Hieronta

Hieronnalla pyritään yleensä lihasten rentouttamiseen. Siinä voidaan käyttää eri tekniikoita lihasten muokkaukseen. Hieronta vaikuttaa moniin kiputiloihin lievittävästi. Usein ennen hierontaa annetaan esihoitona jotain lämpöhoitoa.

Venytyshoidot

Niska-, selkä- tai lonkkavenytystä käytetään kyseisten alueiden kiputiloissa. Lonkassa hoitoaiheena on kuluma. Selkä- ja kaularangassa se on yleensä rappeutumamuutosten tai välilevytyrän aiheuttama hermon puristusoire. Venytyshoitoa voidaan antaa myös vedessä.

Lymfahoito

Lymfahoitoa käytetään tilanteissa, missä imunesteen kulku on häiriintynyt kuten esim. rintasyöpäleikkauksen jälkeen ilmenevissä turvotuksissa. Käsittely on hyvin kevyttä ja miellyttävää. Sitä voidaan usein antaa niissäkin tilanteissa jolloin muilla hoitokeinoilla vaiva vain ärtyy.

Nikamankäsittelyhoidot

Nikamankäsittely on kuulunut lääketieteen hoitovalikoimaan Hippokrateksen ajoista alkaen. Hoidon tavoitteena on nikamien välisten lukkiintumisten vapauttaminen ja tätä kautta kipujen lievittyminen ja rangan toimintakyvyn parantaminen.

Manipulaatiossa nikamaan tai niveleen kohdistetaan ääriasennossa nopeasti voima, jolloin nivelen liikelaajuus lyhytaikaisesti ylittää tavanomaisen. Tällöin voidaan kuulla napsahtava ääni. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä vaan käsittely voi olla onnistunut ilman ääntäkin.

Niin sanotussa mobilisaatiossa nivel tai nikama viedään toistetusti ääriasentoon ja venytetään pehmytkudoksia ilman normaalin liikelaajuuden ylittämistä.

Nikamankäsittelyä suorittaa eri ammattiryhmiin ja koulukuntiin kuuluvia henkilöitä. Kiropraktikot, naprapaatit ja osteopaatit ovat käyneet läpi vähintään nelivuotisen koulutuksen. OMT- fysioterapeutit ovat saaneet perustutkintonsa jälkeen kattavan lisäkoulutuksen nikamankäsittelyn alueella. Lisäksi on lääkäreitä, jotka käyttävät näitä hoitomenetelmiä.

Vuoden 2008 alusta poistettiin koulutettu –etuliite kiropraktikon, naprapaatin ja osteopaatin nimikkeistä. Koulutettu hieroja, kiropraktikko, naprapaatti ja osteopaatti ovat nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeitä. Valviran rekisteristä löytyvät näitä ammattinimikkeitä käyttämään oikeutetut ammattihenkilöt.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Tämäntyyppistä toimintaa harrastaa erilaisilla muilla ammattinimikkeillä ihmisiä, joiden toimintaa ei valvota terveydenhuollon viranomaisten puolelta. Muiden kuin koulutettujen ammattilaisten joukossa on sekä hyviä kansanparantajia että vähemmän asiantuntevia harjoittelijoita.

Viime vuosina on julkaistu amerikkalainen ja englantilainen selkäpotilaiden hoitosuositus. Näissä on manipulaatiohoito nähty yhtenä käyttökelpoisena hoitomenetelmänä selkäpotilaiden hoidossa. Hoitosuositukset ovat perustuneet laajaan tieteellisten tutkimusten yhteenvetoon.

Tuoreessa muutaman päivän hankalana jatkuneessa selkäkivussa, missä vakavat syyt on poissuljettu ja leikkaustarvetta ei ole, voidaan manipulaatiota käyttää tulehduskipulääkkeiden ja kotihoitona toteutetun kylmä- ja lämpöhoidon lisäksi.

Parhaiten on nikamankäsittelyhoitojen teho näytetty 2-4 viikkoa kestäneissä selkäkivuissa. Tässäkään ryhmässä ei tiedetä etukäteen ketkä tulevat parhaiten hyötymään hoidosta. Hoidot teho on usein välitön ja joskus jopa dramaattinen. Myös pitkäaikaisissa kroonisissa selkäkivuissa on mahdollista saada manipulaatiolla kipuja asettumaan.

Niskan alueen käsittelyn tehokkuutta on tutkittu selvästi vähemmän. Näyttäisi siltä, että valikoiduilla potilailla, lähinnä äkillisissä ja jonkin aikaa kestäneissä niskakivuissa, mobilisaatio ja manipulaatiohoidot voivat olla käyttökelpoisia.

Koska kaularangan käsittelystä on ollut vakaviakin haittavaikutuksia, kannattaa ennen hoitoa selvittää rangan tila ja harkita mahdolliset riskit. Kaularangan käsittelyssä on ammattitaito ehdoton edellytys. Useimmiten ongelmat ovat aiheutuneet kahden ylimmän kaulanikaman kiertosuuntaisista tekniikoista, joita ammattitaitoiset ihmiset eivät käytä. Useimmiten mobilisaatiotekniikoilla saadaan aikaan riittäviä tuloksia.

Nikamankäsittelyhoidon vasta- aiheita ovat pahanlaatuinen kasvain hoitoalueella, verenvuotosairaudet, tulehdus hoitoalueella, vaikea osteoporoosi, halvaustilat tai etenevä neurologinen sairaus sekä vaikea psyykkinen sairaus. Monissa tilanteissa vaaditaan tutkimusta ja harkintaa kuten esimerkiksi reumataudeissa kaularangan osalta, välilevytyrässä, raskauden aikana ja lasten hoidossa.

Lääkärin toimesta on järkevää selvittää ennen hoitotoimenpiteitä mikä on kivun aiheuttaja. Näin voidaan myös hoitotoimenpiteet kohdistaa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Lisätietoa käsin toteutettavista hoidoista:

Therapia Fennican sivut mekaanisista hoidoista.
Tampereen Fysiatripalvelun sivut manipulaatiohoidoista.

2 kommenttia:

  1. Osteopaatin, kiropraktikon ja naprapaatin nimikkeen edessä oleva koulutettu on poistetta. Nykyisin siis Osteopaatti, naprapaatti ja kiropraktikko ovat nimikesuojattuja. Sivun tieto nimikkeistä on siis vanhentunutta.

    VastaaPoista
  2. Totta joka sana. Muutoksia tehty vastaamaan tämän päivän tilannetta. Kiitos huomautuksesta.

    VastaaPoista